Pedagogické semináře

Cestujeme kolem světa - Amerika, Austrálie

10.11.2023, 9 - 14 hod. 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová

Hudebně-pohybová dílna, ve které si zazpíváte, zahrajete na hudební a rytmické nástroje a vyzkoušíte si hry, jimiž si děti krátí volný čas v jiných zemích, tentokrát navštívíme světadíly Amerika a Austrálie. Témata jsou obohacena autentickými písněmi v jazycích příslušné země, které dokreslí atmosféru různorodého prostředí.
Seminář je určen pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD, pedagogům škol s rozšířenou hudební výchovou a pedagogům přípravných oddělení ZUŠ.

akreditace MSMT c.j. 7551/2021-2-333


PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.