Pedagogické semináře

Netradiční výtvarné techniky

11.03.2019, 9-13 hodin 750 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Ivana Bečvářová

Na tomto semináři získáte praktické zkušenosti a dovednosti v oblasti výtvarného experimentu. Výtvarné techniky a jejich sebepoznávací a poznávací význam vám pomohou vést děti k rozvoji představivosti, fantazie, estetického cítění, ale také k uvolnění, k radosti z objevování a k týmové práci. Součástí semináře jsou praktické ukázky malířských výtvarných technik (muzikomalba, prstomalba, dripping - lití barev, monotypie), ukázky metodického vedení kresebných a grafických výtvarných technik (nepravá grafika, rezerváž, hudební grafika, kolorovaná kresba, frotáž), ukázky metodického vedení prostorových prací (empaketáž, asambláž, přírodní plastiky, modelování z hlíny a těsta) a práce s materiálem (batika, koláž a dekoláž). Výtvarné techniky jsou samozřejmě přizpůsobené a odstupňované věkovým odlišnostem dětí. V závěru semináře se seznámíte s prezentací některých realizovaných výtvarných experimentů v praxi a s vhodnou odbornou literaturou k tématu.
Pomůcky budou upřesněny před seminářem.


PaedDr. Ivana Bečvářová

Působí na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích (výtvarná a dramatická výchova s metodikou, specializace výtvarné a dramatické výchovy, pedagogická praxe na MŠ), na Filmové akademii Miroslava Ondříčka, o.p.s. Písek, přednáší také na VŠTE a EF JU České Budějovice (Pedagogická komunikace, Obecná didaktika, Metodologie). Založila vzdělávací agenturu ASTERIA, s.r.o., vede semináře pro pedagogy zaměřené na zážitkovou výuku a alternativní způsoby výtvarné tvorby. Je odborným expertem MŠMT. Od roku 1990 se zabývá problematikou dětského výtvarného projevu, realizuje výtvarné projekty pro děti předškolního a školního věku, věnuje se lektorské i publikační činnosti v této oblasti.
V Portále vyšla její kniha Výtvarná dramatika v pedagogické praxi (2015).