Pedagogické semináře

Dětský výtvarný projev a jeho zvlášnosti

12.03.2019, 9-14 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Ivana Bečvářová

Teoretický seminář s ukázkami prací dětí předškolního a mladšího školního věku vám ujasní znalosti v oblasti vývoje dětské kresby. Seznámíte se s nejčastějšími tématy a grafickými typy dětského výtvarného projevu (období bezobsažných čáranic, náhodných zdarů, dětského naivního realismu, výtvarná krize), s vývojem kresby lidské postavy a s vývojem celkové dětské kompozice. Lektorka se zaměří na proměny a zvláštnosti dětské kresby v závislosti na věku a mentální úrovni dítěte. Nabídne vám možnosti, jak využívat komunikativní hodnotu dětského výtvarného projevu prostřednictvím výtvarného vyprávění.


PaedDr. Ivana Bečvářová

Působí na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích (výtvarná a dramatická výchova s metodikou, specializace výtvarné a dramatické výchovy, pedagogická praxe na MŠ), na Filmové akademii Miroslava Ondříčka, o.p.s. Písek, přednáší také na VŠTE a EF JU České Budějovice (Pedagogická komunikace, Obecná didaktika, Metodologie). Založila vzdělávací agenturu ASTERIA, s.r.o., vede semináře pro pedagogy zaměřené na zážitkovou výuku a alternativní způsoby výtvarné tvorby. Je odborným expertem MŠMT. Od roku 1990 se zabývá problematikou dětského výtvarného projevu, realizuje výtvarné projekty pro děti předškolního a školního věku, věnuje se lektorské i publikační činnosti v této oblasti.
V Portále vyšla její kniha Výtvarná dramatika v pedagogické praxi (2015).