Pedagogické semináře

Pedagogická diagnostika v MŠ

10.02.2019, 11-16 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Blanka Křováčková
Obsazeno

Seminář vás uvede obecně do problematiky pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámí vás se základními typy, okruhy a metodami pedagogické diagnostiky, které lze využít v pedagogické praxi (rozhovor, pozorování, kresba), diagnostické listy v MŠ. Na základě prezentované diagnostické metody, která je určena pedagogům mateřských škol (B. Sindelarová – Předcházíme poruchám učení) se naučíte provádět diagnostiku u dětí předškolního věku. Obsahem semináře je zároveň problematika laterality u předškolních dětí a důležitost vyhranění laterality před vstupem dítěte do ZŠ.
Pozn.: Na semináři doporučujeme pracovat s vlastní publikací B. Sindelarové Předcházíme poruchám učení. Možnost zakoupení v knihkupectví před seminářem za zvýhodněnou cenu cca 150 Kč


PhDr. Blanka Křováčková

Psycholožka s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologické poradně, věnuje se převážně diagnostice dětí předškolního věku, diagnostice školní zralosti a poradenství v péči o děti s dílčím oslabením výkonu (SVPU). Přednáší na Univerzitě v Hradci Králové předměty spojené s psychologií, pedagogicko-psychologickou diagnostikou a poradenstvím. Jako spoluautorka se podílela na knihách Už brzy půjdu do školy (Portál 2014) a Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství(Portál 2011). Její poslední novinkou jsou Šimonovy pracovní listy 26 - Už se těším do školy (Portál 2018).