Pedagogické semináře

Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ

ZRUŠENO !!!
07.04.2019, 11-16 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Blanka Křováčková
Obsazeno

Na semináři se seznámíte se současným pojetím školní zralosti a připravenosti dítěte před vstupem do ZŠ. Ujistíte se v důležitosti tzv. systémového přístupu k dané problematice a k práci s předškolními dětmi. Získáte obecné znalosti k zápisu do 1. třídy ZŠ, k indikaci odkladu školní docházky. Seznámíte se se základním průběhem diagnostiky školní zralosti v PPP a s možnostmi spolupráce MŠ, ZŠ, PPP a rodičů. Informace o aktuální nabídce stimulačních programů vám rozšíří možnosti pedagogické podpory dětí s OŠD.


PhDr. Blanka Křováčková

Psycholožka s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologické poradně, věnuje se převážně diagnostice dětí předškolního věku, diagnostice školní zralosti a poradenství v péči o děti s dílčím oslabením výkonu (SVPU). Přednáší na Univerzitě v Hradci Králové předměty spojené s psychologií, pedagogicko-psychologickou diagnostikou a poradenstvím. Jako spoluautorka se podílela na knihách Už brzy půjdu do školy (Portál 2014) a Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství(Portál 2011). Její poslední novinkou jsou Šimonovy pracovní listy 26 - Už se těším do školy (Portál 2018).