Pedagogické semináře

Třesky plesky, hravě česky ...

03.03.2019, 9-15.30 hodin 1 000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Hana Švejdová

aneb české tradice ve společné hře předškolních dětí

Praktický seminář, který navazuje na znalosti a zkušenosti z předchozího dílu Dramatické výchovy s Hankou Švejdovou, vám nabídne téma českých tradic, zvyků, pranostik a svátků. Vyzkoušíte si, jak zařadit tato témata do společné tvořivé hry s předškolními dětmi v průběhu školního roku, jaké uplatňovat formy, techniky a metody práce s nejmladšími dětmi, zejména metodu prožitkového učení, jak jednotlivé činnosti propojit do dílčích bloků a sledovat tak cestu od procesu (tj. společné hry) k produktu (tj. možné prezentaci určitého námětu před rodiči či veřejností), jak svoji práci plánovat, naplnit činnostmi, analyzovat a obhájit (v souladu s RVP). Součástí semináře je nabídka motivačních technik, které vám pomohou udržet rytmus činností s dětmi - praktické hry reagující na potřebu pohybu, činnosti, bezpečí a důvěry s cílem naučit se něco nového, ale zároveň získávat zkušenost přesahující do života dětí mimo školní prostředí (např. úcta k českým tradicím).
Seminář je určen absolventům předchozího dílu Dramatické výchovy s Hankou Švejdovou (říkadla a rituály, práce s příběhem).


Mgr. Hana Švejdová

Má 36letou praxi jako učitelka a později ředitelka MŠ, v současnosti spolupracuje s ČŠI, je externím pedagogem PF České Budějovice, lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy v oblasti dramatické výchovy a prožitkového učení. Vydává metodické publikace pro předškolní vzdělávání, v Portále vyšly knihy Vzdělávání v mateřské škole, Metody dramatické výchovy v MŠ a Osobnost předškolního pedagoga, na kterých se podílela jako spoluautorka.