Pedagogické semináře

Environmentální výchova v MŠ

13.05.2019, 9-13 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Eliška Leblová, DiS.

Na semináři si ujasníte a rozšíříte poznatky o ekologické a environmentální výchově, jaké jsou její cíle v MŠ a jak ji začlenit do všech oblastí RVP PV. Seznámíte se s metodickými postupy, nástroji a prostředky k výuce EV vzhledem k ročnímu období a tematickým celkům školního nebo třídního vzdělávacího programu (fáze evokace, ukotvení a reflexe). Dozvíte se, jak upravit interiér běžné třídy (školy), aby odpovídal záměrům EVVO, jakou roli by měla hrát učitelka v procesu EVVO a jak využívat návaznosti interiérových aktivit na pobyt v přírodě a naopak. Praktická část semináře je zaměřena na téma ŘEMESLA, jak je zařadit do všech oblastí RVP, vyzkoušíte si techniku plstění a filcování.
Pomůcky jsou v ceně semináře.


Eliška Leblová, DiS.

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou, je zakládající členkou
a předsedkyní OS MC Kuřátko, kde vedla ekologický kroužek. Učila v CMŠ Studánka, v níž organizovala řadu ekologických programů podpořených Odborem životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Dnes je učitelkou MŠ v Praze, pracuje v ekotřídě inspirované myšlenkou lesních školek. Je autorkou knihy Environmentální výchova v mateřské škole (Portál 2012).