Pedagogické semináře

Jak zpracovat dokumentaci v MŠ

26.03.2019, 9-13 hodin 750 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Ludmila Šprachtová

Na semináři si ujasníte obsah práce a odpovědnost ředitelky mateřské školy obecně a seznámíte se s dokumenty, které ji stanovují. Prohloubíte si své znalosti legislativy platné pro mateřské školy v oblasti spolupráce se zřizovatelem, spolupráce s rodiči, stanovení pracovní náplně a pracovní doby pedagogických i nepedagogických zaměstnanců mateřské školy. Získáte přehled v uplatňování legislativy v praxi práce ředitelky mateřské školy, zachycení odlišných podmínek mateřských škol ve vyjmenovaných vnitřních směrnicích a dokumentech.
Seminář je určen pro ředitele/ky, zástupce ředitelů a vedoucí pracovníky mateřských škol.


Mgr. Ludmila Šprachtová

Byla dlouhá léta ředitelkou mateřské školy v Praze, zařazené v síti Mateřských škol podporujících zdraví. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor předškolní pedagogika, později také školský management. Je spoluzakladatelkou profesní organizace Asociace předškolní výchovy, do roku 2016 byla její místopředsedkyní, v současné době je členkou Rady Asociace.  Je také členkou autorského týmu projektu Mateřská škola podporující zdraví, je spoluautorkou mnoha odborných publikací (Zdravá mateřská škola, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, …), publikuje v odborném tisku.