Pedagogické semináře

Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků

10.04.2019, 9-14 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Kateřina Slezáková

Seminář nabízí několik stimulačních programů pro podporu rozvoje jazykových a komunikačních schopností dětí předškolního věku se zaměřením na tvorbu vět, fonematické uvědomování, zrakovou percepci či grafomotoriku. Upevníte si problematiku přirozeného, opožděného i narušeného vývoje řeči u dětí, uslyšíte o typických znacích dětí s vývojovou dysfázií a také o důležitosti podpory muzikálnosti, jazykového citu a základů „čtenářství“.
Seznámíte se s publikacemi Kateřiny Slezákové – s pracovními sešity Mluv se mnou a novinkou Není hláska jako hláska a vyzkoušíte si, jak s nimi pracovat.


Mgr. Kateřina Slezáková

Vystudovala PedF UK, obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii. Pracovala jako klinická logopedka na poliklinice v Dobříši a v Jedličkově ústavu pro tělesně postižené. V současnosti působí v logopedické ordinaci Polikliniky Čumpelíkova v Praze 8. V praxi je od roku 1995. V Portále vyšly její publikace - pracovní sešity Mluv se mnou (2014) a Není hláska jako hláska (2017).