Pedagogické semináře

Předškoláci v mateřské škole

27.03.2019, 9-12 hodin 700 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Ladislava Lažová

Na tomto semináři si upřesníte fyzické i psychosociální aspekty školní zralosti, seznámíte se se základními projevy dítěte v různých fázích sociální, emoční a fyzické úrovně a získáte náměty, jak posilovat a trénovat jednotlivé oblasti školní zralosti před vstupem dítěte do ZŠ. Ujasníte si, jakou roli by měla zastávat učitelka a jakou rodiče, jak velkou výhodou pro dítě je spolupráce rodičů a učitelky, kdy a jak doporučit odklad školní docházky nebo návštěvu PPP. Dozvíte se, jak předcházet nejčastějším chybám a mýtům v každodenní komunikaci s rodiči nebo při řešení nejrůznějších problémových situací.
NAPOSLEDY V NABÍDCE SEMINÁŘŮ


PhDr. Ladislava Lažová

Klinický psycholog, pracuje ve své soukromé psychologické poradně pro děti a rodinu, kterou otevřela v roce 1992, publikuje články o výchově v různých odborných časopisech, přednáší na besedách a seminářích pro rodiče a odborníky. V Portále vyšla její kniha Mateřská škola komunikuje s rodiči (2013).