Pedagogické semináře

Rozvoj pohybových dovedností u dětí 3-7 letých - rovnovážná cvičení

23.11.2020, 9-13 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Vladimíra Ottomanská, Mgr. Nikola Ottomanská

V úvodní teoretické části semináře se seznámíte se zákonitostmi psychomotorického vývoje dané věkové kategorie dětí, s významem rovnovážných cvičení pro další vývoj dítěte a s případnými odchylkami v této oblasti. Upřesníte si blízkou souvislost pohybového vývoje s prevencí dyspraxie, případně jinými počínajícími poruchami učení.
V praktické části semináře si vyzkoušíte rovnovážná cvičení ve stoje, v kleku, s pomůckami i bez, cvičení ve dvojicích i trojicích, s hudbou…. Vytvoříte si metodický zásobník cviků, pohybových cvičení a her pro realizaci vhodných pohybových aktivit podle věku dětí, včetně aplikace do svých pracovních plánů. Podporou k tomuto semináři vám může být kniha paní lektorky Když se řekne ROZCVIČKA.
Pomůcky: pohodlný oděv a obuv na cvičení

akreditace č.j.: MSMT - 5688/2018-1-340


Mgr. Vladimíra Ottomanská

Vystudovala SPgŠ a učitelství TV na FTV UK. Pracovala jako učitelka MŠ a 1. stupně ZŠ. V roce 2007 založila Baby club Ottománek, s.r.o., v Černošicích, jehož součástí je mj. MŠ, v níž je ředitelkou. Při práci s dětmi se zaměřuje na relaxační prvky, psychorelaxační techniky a rovnovážná cvičení jako podporu správného psychomotorického vývoje dětí, prevenci dyspraxie a jiných počínajících poruch učení. V Portále vyšla její kniha Když se řekne ROZCVIČKA (2019) a na podzim 2020 vyjde novinka Rok stromů - celoroční program pro MŠ.


Mgr. Nikola Ottomanská

- lektorka teoretické části semináře
Vystudovala Fyzioterapii na FTVS UK v Praze, pracuje jako lektorka plaveckých a sportovních kurzů ve společnosti Ottománek v Černošicích, jehož součástí je mateřská škola, středisko volného času a plavání. V poslední době se zaměřila např. na vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie idiopatické skoliózy a funkčních poruchy pohybového a viscerálního systému.