Pedagogické semináře

Staré pověsti české

28.02.2022, 9-14 hodin 950 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová

Praktický seminář plný hudebně-pohybových aktivit s prvky dramatiky, motivovaných tématem Starých pověstí českých. Získáte inspiraci a v praxi osvědčené postupy, jak formou písní, říkadel, pohybových aktivit a dramatického ztvárnění písní seznámit děti s hlavními postavami Starých pověstí českých a probudit tak v dětech úctu k české historii. Společně tak vyšplháte na horu Říp, rozhlédnete se kolem a hned si také zatančíte. S Bivojem se neohroženě pustíte za divokým zvířetem, s Krokovými dcerami nasbíráte bylinky a zkusíte si zavěštit. Nebojácný Šemík vás přenese za hradby Vyšehradu a přichystáte i slavnou svatbu Libuše a Přemysla. Na chvíli se ponoříte do dávných věků naší minulosti a možná i zjistíte, v čem jsme si podobní a v čem odlišní.
Seminář je určen pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD, pedagogům škol s rozšířenou hudební výchovou a pedagogům přípravných oddělení ZUŠ.

akreditace MSMT č.j. 11755/2020-2-363


PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.