Pedagogické semináře

Písničky Pavla Jurkoviče s hrou na zvonkohry a s pohybem

PŮVODNÍ TERMÍN 12.5.2023
16.05.2023, 9 - 13.30 hodin 1000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Eva Hurdová

Tímto seminářem lektorka s úctou připomene lidský a pedagogický odkaz vynikajícího pedagoga a hudebního skladatele Pavla Jurkoviče. Náplní budou praxí ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí předškolního a mladšího školního věku. Písničky Pavla Jurkoviče si připomenete nejen poslechem a zpěvem, ale zároveň je doprovodíte hrou na tělo, nástroji orffovského instrumentáře a zvuky „nehudebních“ předmětů z okolí. Nebude chybět ani rytmizace, melodizace a pohybové ztvárnění říkadel. V praxi si vyzkoušíte, jak i děti v MŠ a ŠD mohou písničky doprovodit hrou na zvonkohry s vyjímatelnými kameny melodickým ostinátním doprovodem, hrou v pentatonice či glissandem. Při poslechu zhudebněných pohádek a příběhů často spojíme hudbu s pohybem.

akreditace č.j.: MSMT - 28694/2022-2-972

z ohlasů účastnic:
... Výborné pro začínající i pokročilé učitelky MŠ, které se věnují všestrannému rozvoji hudebních schopností u dětí...
... Jsme rádi, že jsme mohli poznat ještě další písně tohoto báječného autora. Jsme vděční i za ukázku Orffovských nástrojů a rytmické práce s nimi...


Eva Hurdová

Dříve pracovala jako učitelka, později ředitelka MŠ a metodička předškolní výchovy v Pedagogickém centru Praha. V současné době se věnuje lektorské činnosti, vede hudebně pohybové semináře, je spoluautorkou několika knih pro učitelky MŠ, v Portále vyšla její kniha Hrajeme si s padákem a jako spoluautorka se podílela na knize Hrajeme si ve školce (2013). Metodickým úvodem pro pedagogy doplnila také knihu Písnička jako dárek(2017).