Pedagogické semináře

Pohybové a psychomotorické hry s dětmi v MŠ, ZŠ a ŠD

03.12.2019, 8.30-13 hodin 750 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Eva Hurdová

Cílem vzdělávací akce je prohlubovat a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti z oblasti využití psychomotorických her při komplexním rozvoji dětské osobnosti. Praktické ukázky her, které rozvíjejí osobnost dítěte. Jedná se o hry zaměřené na oblast vlastního těla, na rozvoj hmatu, zraku, sluchu, orientace v prostoru, kontaktní a kooperativní hry. Využití předmětů denní potřeby, tradičního i netradičního náčiní. Určeno pro učitelky MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ, vychovatelky ŠD.
Pomůcky: pohodlný oděv a obuv na hudebně pohybové činnosti (přezůvky)


Eva Hurdová

Dříve pracovala jako učitelka, později ředitelka MŠ a metodička předškolní výchovy v Pedagogickém centru Praha. V současné době se věnuje lektorské činnosti, vede hudebně pohybové semináře, je spoluautorkou několika knih pro učitelky MŠ, v Portále vyšla její kniha Hrajeme si s padákem a jako spoluautorka se podílela na knize Hrajeme si ve školce (2013). Metodickým úvodem pro pedagogy doplnila také knihu Písnička jako dárek(2017).