Pedagogické semináře

Plánování TVP a prožitkové učení v praxi - 6.12.

05.12.2019, 9 - 15.30 hodin 1 000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Hana Švejdová

Plánování integrovaných celků a jejich naplnění v praxi.
Cílem tohoto praktického semináře je propojit RVP s každodenní nabídkou činností v MŠ bez strohého opisování specifických cílů. Neplánujeme proto, že musíme, ale proto, že nám to pomáhá. Tento seminář nabídne základní pilíře pro plánování v rámci TVP, samozřejmě s konkrétní nabídkou činností naplňující požadavky integrovaného celku včetně jejich realizace. Účastníci semináře si odnesou nejen dílčí nápady a náměty k činnostem respektujícím prožitkové učení, ale i princip, jak odlišit to podstatné a PROČ to či ono děláme (tj. konkrétní cíle), CO a JAK budeme dělat (tj. konkrétní látka, námět, činnosti), JAK to budeme dělat a K ČEMU TO BUDE DOBRÉ, CO SI DĚTI ODNESOU (tj. konkretizované výstupy a kompetence). Výstupem pro účastníky by mělo být STRUČNĚ, VĚCNĚ, KONKRÉTNĚ a FUNKČNĚ PLÁNOVAT a současně si odnést nové nápady a náměty do praxe.


Mgr. Hana Švejdová

Má 36letou praxi jako učitelka a později ředitelka MŠ, v současnosti spolupracuje s ČŠI, je externím pedagogem PF České Budějovice, lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy v oblasti dramatické výchovy a prožitkového učení. Vydává metodické publikace pro předškolní vzdělávání, v Portále vyšly knihy Vzdělávání v mateřské škole, Metody dramatické výchovy v MŠ a Osobnost předškolního pedagoga, na kterých se podílela jako spoluautorka.