Pedagogické semináře

Karty ctností s dětmi v MŠ aneb Výchova ke ctnostem

13.02.2023, 9-16 hodin 1250 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Bc. Martina Štolbová
Obsazeno

Seminář nabízí seznámení s výchovným konceptem Výchova ke ctnostem, který rozvíjí v dětech společensky a morálně žádoucí kvality osobnosti. Velmi praktickou didaktickou pomůckou ke konceptu jsou ilustrované karty ctností. Součástí konceptu jsou zejména nové praktické postupy doplněné teoretickými modely pro výchovu dětí k aktivnímu, tvůrčímu a zodpovědnému přístupu k sobě, druhým i světu okolo sebe.
Seznámíte se s již realizovanými projekty s dětmi v MŠ a vyzkoušíte si při modelových situacích různé způsoby využití karet v praxi.
V současné době tento výchovný koncept již pátým rokem praktikuje lektorka ve své MŠ s velmi pozitivním dopadem zejména na vzájemné vztahy mezi dětmi.

akreditace č.j.: MSMT - 28694/2022-2-972

z ohlasů účastnic semináře:
....Seminář mi dokázal otevřít oči a vnímat věc do hloubky, nevidět "obyčejné věci" povrchně...
...Hezky podané, příjemná lektorka, dobrá rada, jak to, co prožívám, slovně pojmenovat...
...Výborné vedení, střídání nabízených aktivit, inspirující. Skvělá cesta k dobrým lidem kolem nás... 


Bc. Martina Štolbová

Vystudovala střední pedagogickou školu a později Předškolní pedagogiku na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako učitelka mateřské školy, později ředitelka státní mateřské školy v Ústí nad Labem. Nyní působí jako pedagožka v lesní školce. Na letní prázdninové škole v Lipnici se seznámila s konceptem Výchova ke ctnostem, který ji velmi zaujal. Tento koncept přednáší na odborných seminářích pro preprimární pedagogy.