Pedagogické semináře

Karty ctností s dětmi v MŠ aneb Výchova ke ctnostem

08.11.2021, 9-16 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Bc. Martina Štolbová

Seminář nabízí seznámení s výchovným konceptem Výchova ke ctnostem, který rozvíjí v dětech společensky a morálně žádoucí kvality osobnosti. Velmi praktickou didaktickou pomůckou ke konceptu jsou ilustrované karty ctností. Součástí konceptu jsou zejména nové praktické postupy doplněné teoretickými modely pro výchovu dětí k aktivnímu, tvůrčímu a zodpovědnému přístupu k sobě, druhým i světu okolo sebe.
Seznámíte se s již realizovanými projekty s dětmi v MŠ a vyzkoušíte si při modelových situacích různé způsoby využití karet v praxi.
V současné době tento výchovný koncept již pátým rokem praktikuje lektorka ve své MŠ s velmi pozitivním dopadem zejména na vzájemné vztahy mezi dětmi.

akreditace č.j.: MSMT - 33743/2019-3-1119


Bc. Martina Štolbová

vystudovala střední pedagogickou školu a později Předškolní pedagogiku na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako učitelka mateřské školy a od roku 2008 jako ředitelka státní mateřské školy v Ústí nad Labem. Na letní prázdninové škole v Lipnici se seznámila s konceptem Výchova ke ctnostem, který ji velmi zaujal. Na základě právě této filozofie připravila nový školní vzdělávací program ve své mateřské škole.