NOVINKA
20.05.2020, 9-14 hodin 850 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Jana Žižková

Seminář nabízí mnoho písní převážně Pavla Jurkoviče k nácviku a osvojení nových písní s obohacením jejich interpretace rytmickým i melodickým doprovodem hrou na orffovy nástroje, na xylofony, metalofony a zvonkohry, hrou „na tělo“, s pohybovým vyjádřením – tanečním ztvárnění textů a vyjádřením hudby pohybem.
Druhá část semináře je zaměřena na poslech vážné hudby s dětmi a tím jim otevřít cestu, aby si mohly vytvořit kladný vztah k tomuto hudebnímu žánru. Formou her se tak naučí nejen poznávat hudební nástroje podle sluchu či slyšet hudbu, ale poslouchat ji s prožitkem- slyšet „hudební příběh“.
Třetí část semináře tvoří blok písní tematicky propojených pod názvem Tak jde čas, je to námět pro tematický projekt, jehož základem je hudba.


Mgr. Jana Žižková

vystudovala pražskou hudební konzervatoř obor klavír a na hudební katedře HAMU obor zpěv. Po absolutoriu se setkala na kurzu pro rodiče s dětmi s Pavlem Jurkovičem a to byly první impulzy k budoucí pedagogické práci. Absolvovala mnoho vzdělávacích seminářů České hudební společnosti, později České Orffovy společnosti, dnes je její členkou a lektoruje kurzy a semináře pro pedagogy HV. V současnosti je učitelkou na základní škole s rozšířenou hudební výchovou v Praze 7, kde začínala právě s Pavlem Jurkovičem. Je také korepetitorkou tanečního oddělení při ZUŠ v Praze 1 a se svou dcerou Marií Žižkovou pracuje s dětmi v klubu Fík v pořadech ,,Hudba na dotek" při FOK.