03.10.2023, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Jana Žižková

Seminář nabízí mnoho písní převážně Pavla Jurkoviče k nácviku a osvojení nových písní s obohacením jejich interpretace rytmickým i melodickým doprovodem hrou na orffovy nástroje, na xylofony, metalofony a zvonkohry, hrou „na tělo“, s pohybovým vyjádřením – tanečním ztvárnění textů a vyjádřením hudby pohybem.
Druhá část semináře je zaměřena na poslech vážné hudby s dětmi s cílem jim otevřít cestu, aby si mohly vytvořit kladný vztah k tomuto hudebnímu žánru. Formou her se tak naučí nejen poznávat hudební nástroje podle sluchu či slyšet hudbu, ale poslouchat ji s prožitkem - slyšet „hudební příběh“.
Třetí část semináře tvoří blok písní tematicky propojených pod názvem Tak jde čas. Je to námět pro tematický projekt, jehož základem je hudba.

akreditace č.j.: MSMT - 28694/2022-2-972

z ohlasů účastnic:
... Velice pěkný, obsahově přínosný seminář...
... Získala jsem hodně inspirativních nápadů...
... Prezentace člověka, který k tomu, co předává, přistupuje s láskou a úctou, o zkušenostech nemluvě...


Mgr. Jana Žižková

Vystudovala pražskou hudební konzervatoř obor klavír a na hudební katedře HAMU obor zpěv. Po absolutoriu se setkala na kurzu pro rodiče s dětmi s Pavlem Jurkovičem, a to byly první impulzy k budoucí pedagogické práci. Absolvovala mnoho vzdělávacích seminářů České hudební společnosti, později České Orffovy společnosti, dnes je její členkou a lektoruje kurzy a semináře pro pedagogy HV. V současnosti je učitelkou na základní škole s rozšířenou hudební výchovou v Praze 7, kde začínala právě s Pavlem Jurkovičem. Je také korepetitorkou tanečního oddělení při ZUŠ v Praze 1 a se svou dcerou Marií Žižkovou pracuje s dětmi v klubu Fík v pořadech ,,Hudba na dotek" při FOK.