Pedagogické semináře

Dramatická výchova v MŠ

přesunuto z 3. března 2021
23.09.2021, 9-15.30 hodin 1 100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Hana Švejdová
Připravujeme

Téma „dramatická výchova“ v kvalitním podání Mgr. Hany Švejdové je prožitkové a činnostní učení. V první části semináře se seznámíte s významem rituálu a funkcí říkadla při práci s předškolními dětmi, s reflexí a analýzou konkrétních rituálů včetně jejich dalších východisek pro práci s dětmi s využitím metod a technik dramatické výchovy. Vyzkoušíte si různé formy práce s říkadly v souvislosti s vyladěním dětské skupiny, poznáte, jak lze říkadlo využít jako východisko či průvodce integrovanými celky při práci s dětmi v mateřské škole v souladu s RVP. Druhá část vám nabídne konkrétní cestu, jak lze pracovat s příběhy (vycházejícími z literatury, písniček, básniček) s uplatněním metod prožitkového učení a dramatické výchovy. Společně si vyzkoušíte práci s konkrétním příběhem - zpracování formou hravých činností s ohledem na požadavky RVP pro PV, reflexe použitých metod a technik v souvislosti s praktickou ukázkou. Získáte praktické zkušenosti, jak přirozeně ze společné hry s příběhem vytvořit „produkt“, který může být obsahem besídky, vystoupení, setkání s rodiči apod.

akreditace č.j.: MSMT 20824/2020-4-599


Mgr. Hana Švejdová

Má 36letou praxi jako učitelka a později ředitelka MŠ, v současnosti spolupracuje s ČŠI, je externím pedagogem PF České Budějovice, lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy v oblasti dramatické výchovy a prožitkového učení. Vydává metodické publikace pro předškolní vzdělávání, v Portále vyšly knihy Vzdělávání v mateřské škole, Metody dramatické výchovy v MŠ a Osobnost předškolního pedagoga, na kterých se podílela jako spoluautorka.