Psychologické kurzy

KURZ POZITIVNÍHO MYŠLENÍ

V každé skupině najdeme dva protipóly lidí. Jedni, kteří jsou neustále ve stresu, mají přehnané obavy, nevěří si a bojí se změn. A druzí, kteří se usmívají, šíří pozitivní energii, věří si a vítají nové výzvy. Co je možné udělat pro to, abychom překročili své myšlenkové stereotypy a získali nebo upevnili pozitivní přístup? Je možné se optimismus naučit?
16.05.2019, 9.00 - 16.00 1600 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Ing. Přemysl Doležal

Prakticky zaměřený workshop seznámí účastníky s možnostmi tréninku optimismu a pozitivního přístupu k životu a pracovním úkolům. Účastníci si v průběhu kurzu vyzkouší jednotlivé přístupy na modelových situacích a příkladech. Kurz zohledňuje individuální potřeby.

OBSAH
Osobní vize – definice osobní vize, spokojenosti a osobní pohody
Pozitivní myšlení - optimismus, zdravá sebedůvěra, podpora silných stránek, aplikace do osobního i pracovního života
Pozitivní vztahy s okolím – pozitivní komunikace, efektivní zvládání konfliktů
Práce se stresem a psychohygiena – jak dodržovat hygienu svého psychického zdraví


lector.name
Ing. Přemysl Doležal

Profil lektora

"Úspěšný člověk je ten, který dokáže postavit pevné základy z cihel, které po něm ostatní házejí."
David Brinkley

Ing. Přemysl Doležal se začal věnovat vzdělávání a rozvoji dospělých již v průběhu studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Své zkušenosti z obchodní činnosti, komunikace a rozvoje osobnosti si rozšiřoval o nové znalosti a dovednosti i po ukončení studia (2008) v rámci spolupráce s komerčními firmami i neziskovými organizacemi.
Pracovně působil v malých, středních i velkých firmách na různých pozicích včetně manažerských. Profesně se věnoval řízení projektů, zefektivňování procesů, zavádění inovací, oblasti komunikace, propagace, rozvoji a motivaci pracovníků (mentoring, koučing, práce se stresem).
Školící činnost jej velmi naplňuje, rád předává své praktické zkušenosti. Jeho přednáškami, kurzy a workshopy prošly stovky zaměstnanců firem i nezaměstnaných, studentů SŠ/VŠ, kterým předal to nejlepší ze sebe.

V rámci lektorské činnosti proškolil zaměstnance těchto firem a institucí: ASA expert a.s. Česká pojišťovna a.s. Česká spořitelna a.s. Český telekomunikační úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. E.ON Energie, a.s. Elkov elektro a.s. GasNet, s.r.o. GLE o.p.s. Home Credit a. s. innogy Energie, s.r.o. IVECO Czech Republic, a. s. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu Lomax & Co s.r.o. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Město Česká Třebová Město Orlová Ministerstvo financí Ministerstvo obrany Ministerstvo životního prostředí Nezávislé Odbory Teva Czech Industries OKAY s.r.o. Statutární město Brno Svaz zemědělců Úřad pro ochranu hospodářské soutěže VOP CZ, s.p. Würth Elektronik eiSos Czech s.r.o.

CERTIFIKÁTY, OSVĚDČENÍ

2018 MBSR – Mindfulness – 8 týdenní certifikovaný kurz

2018 Základní relaxační techniky

2017 Metoda zážitkové pedagogiky – certifikovaný kurz

2016 Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004

2016 Manažerské dovednosti lektora vzdělávání dospělých

2016 Komunikační dovednosti lektora vzdělávání dospělých

2016 Metodika vzdělávání dospělých

2016 Hodnocení ve vzdělávání dospělých

2015 Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – profesní kvalifikace dle NSK 2015 Koučing pro pedagogické pracovníky

2015 Mentoring - podpora kvality učitelovy práce

2015 Certified Laughter Yoga Leader