Psychologické kurzy

NAŠE VZTAHOVÉ VZORCE

Jak žít kvalitně své vztahy? Opakují se vám ve vztazích stejné konfliktní situace? Chcete svým vztahům rozumět lépe? Opakování chyb předejít? Kde se naše chybné strategie vzaly? A jak jim předcházet?
04.04.2019, 9.00 - 16.00 1800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Ing. Andrea Květoňová, Mgr. Radka Liebezeitová

Dozvíte se v kurzu „Vztahové vzorce“

 

Pojďte se spolu s námi podívat na to, co se vám v životě ve vašich vztazích odehrává a proč.


Kurz vám pomůže sebezkušenostním způsobem zmapovat vzorce, které ovlivňují vaše vztahy. Podíváme se, jak se naše vztahové vzorce utvářely v původních rodinách a kde nám v současném životě brání žít naše nové vztahy naplno a kde nám naopak jsou či mohou být oporou. 


ZAMĚŘENÍ:


Kurz bude probíhat interaktivní a sebezkušenostní formou. Budeme kombinovat teoretické poznatky s vlastními životními zkušenostmi a prožitky, a to způsobem individuální i skupinové práce. Důležité je pro nás nabídnout účastníkům možnost osobního prožívání. Budeme proto využívat různé formy neverbálních a projektivních technik a imaginace. Ty nás mimo jiné budou učit „číst situaci jinak“.

Kurz je vhodný jak pro veřejnost, tak pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí, dobrovolníky, pracovníky center a sociálních služeb. Je veden dvěma lektory s bohatou zkušeností z terapie, koučování, výcviků i z oblasti krizové intervence. Z náplně semináře:


·         Naše role v mezilidských vztazích – pomocí projektivních technik zmapujeme naši sociální pozici ve vztazích


·         Komunikační a emocionální vzorce blízkých vztahů – schémata, která si přinášíme z původní rodiny 


·         Specifika tzv. blízkých vztahů


·         Citová vazba (attachment) – kvalita prožité citové vazby k blízké osobě a jaké zkušenosti s citovou vazbou si neseme životem


·         Kompenzační strategie – které z nich nám pomáhají a které nám naopak ve vztazích škodí

lector.name
Ing. Andrea Květoňová, Mgr. Radka Liebezeitová


ANDREA KVĚTOŇOVÁ


pO VYSTUDOVÁNÍ EKONOMIE A FINANCÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE PROFESNĚ PŮSOBILA V TÉTO OBLASTI JAK V ČESKÉ REPUBLICE, TAK V ZAHRANIČÍ. SOUČASNĚ SE AKTIVNĚ ZABÝVALA STUDIEM PSYCHOSOCIÁLNÍCH TÉMAT, SVÉ VZDĚLÁNÍ SI ROZŠÍŘILA ŘADOU AKREDITOVANÝCH KURZŮ A VÝCVIKŮ ZAMĚŘENÝCH HLAVNĚ NA PRÁCI S LIDMI V KRIZI A PO TRAUMATECH. OD ROKU 2014 PRACUJE JAKO KRIZOVÁ INTERVENTKA PŘI LINCE BEZPEČÍ, JE AKTIVNĚ ZAPOJENA DO PREVENTIVNÍ PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ JAKO LEKTORKA, VĚNUJE SE TAKÉ LEKTORSKÉ ČINNOSTI PRO DOSPĚLÉ. OD ROKU 2012 JE MENTORKOU PŘI ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ KOMOŘE. JE TAKÉ STUDENTKOU PĚTILETÉHO PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU SUR.   

 

RADKA LIEBeZEITOVÁ

Vystudovala speciální pedagogiku a v tomto oboru se realizovala především v zahraničí. Od roku 2007 pracovala v personalistice v mezinárodních společnostech, naposledy 7 let v International School of Prague. Na své magisterské vzdělání navázala studiem na Psychoterapeutické fakultě při PVŠPS a pětiletým psychoterapeutickým výcvikem SUR. Prošla řadou kurzů zaměřených na terapeutické techniky a směry (Rogers, Arteterapie, Na řešení zaměřená terapie, Krizová intervence, Lege artis, Práce se sny apod.). Má zkušenost s vedením reminiscenční skupiny pod záštitou Adry a v současné době pracuje na Krizové lince bezpečí.