Psychologické kurzy

Jeroným Klimeš: Mýty kolem krize středního věku

Krize vztahů, nechuť či přímo pocit vyhoření v práci, pochybnosti o smyslu našeho snažení a dosavadních cílů, nevěra a rozvod, touha po změně a nové hledání sebe sama. To jsou průvodní jevy, které provázejí nemálo lidí ve středním věku. Možná je pozorujete u svých partnerů, u rodičů nebo sami u sebe… Jak se v tom vyznat a jak se tomu bránit? Přijďte na seminář spojený s besedou se známou osobností - dr. Jeronýmem Klimešem. Na konci semináře budete moci klást vlastní otázky. Kurz se koná v nakladatelství Portál, Klapkova 2, Praha 8
Poslední místa!
06.11.2019, 16.00 - 19.00 600 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Jsou lidé, kteří popírají, že krize středního věku vůbec existuje. Je to paradox, protože je to největší zákonitá vývojová krize lidského života, alespoň soudě podle míry sebevražednosti. Podobně lidé jsou též přesvědčeni, že nějak souvisí s hormony. Jak si jinak vysvětlit, že je okolo ní tolik nevěr? 

Ano, nevěry ji provázejí, ale přesto krize středního věku nemá s hormony či s „druhou mízou“ nic společného. Je to krize zejména mužské identity v symbolické polovině života, tzn. týká se především vyšších kognitivních funkcí, tedy ne hormonů ani pudů. Všechny tyto oblíbené omyly nasvědčují, že krize středního věku přesahuje intuitivní psychologický vhled běžných lidí. 

Lidé  těmito krizemi procházejí, snaží se s nimi poprat, ale bohužel jim nerozumí, neumí je odlišit od jiných krizí, které se dostavují v přibližně stejném věku, například od syndromu uprázdněného hnízda. Zkrátka na překonání krize středního věku je třeba jednak rozumět její podstatě, o co v ní vlastně jde, a dále znát pár osvědčených taktik, které se za léta nashromáždily. A o nich se dozvíte v našem semináři.

Každý vztah nejde zachránit, ale alespoň se člověk vyvaruje opakování zbytečných a dávno známých chyb.


lector.name
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., je psycholog a vztahový terapeut. Pracoval také jako konzultant veřejného ochránce práv a poradce ministra práce a sociálních věcí. Je autorem knih Partneři a rozchody nebo Křesťanství, vztahy a sex.