Psychologické kurzy

Platební a storno podmínky

Platební podmínky

Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději do jednoho týdne od doručení rezervace. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, Portál je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme ještě v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Účastník má také možnost vybrat si jako náhradu jiný volný kurz, na který bude jeho platba převedena.
Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu barancicova@portal.cz. Poté vrací Portál účastnický poplatek takto:

 

zrušení účastivýše vrácené částky poplatku
15 a více dní před konáním kurzu100 %
8 - 14 dní před konáním kurzu50 %
7 a méně dní před konáním kurzu0 %

 

Zrušení konání semináře ze strany Portálu, s.r.o.

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany Portálu (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví Portál, nebo
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen, nebo
c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz.

 

Neomluvená neúčast na semináři

Pokud přihlášený neomluví svou účast (telefonicky nebo e-mailem) nejpozději v den konání kurzu, účastnický poplatek se nevrací.