TEST: Jaký máte temperament?

Devora Zack ve své knize JAK NAVAZOVAT KONTAKTY (i když nemáte rádi networking) radí introvertům, jak použít své silné stránky při navazování kontaktů. Jejich styl bude určitě odlišný od seznamování extravertů, ale autorka ukazuje, že to neznamená, že by byl horší. Každý temperament si žádá své a k úspěchu vedou různé cesty. Pokud si nejste jistí, jaký temperament je ten váš, můžete si to ověřit krátkým testem přímo v knize!

TEST TEMPERAMENTU

Každé číslo uvádí dva výroky. Přidělte každému páru tři body na základě toho, co si myslíte. Body se dají rozdělit na 3 a 0 nebo 2 a 1, půlbody tedy nejsou možné. Pokud se vztahujete pouze k A, a nikoli k B, A = 3 a B = 0. Pokud trochu souhlasíte s A, ale víc s B, A = 2 a B = 1.

Reagujte na základě své vnitřní povahy, a nikoli podle toho, o čem si myslíte, že je to „správně“.

Tak jaký je váš výsledek? Nic není dobře ani špatně. V tomto testu není možné neuspět!


Síla preference

Pro začátek si pojďme ujasnit pár základních věcí. Všichni víme, že existují více než dva typy lidí. Jasně že ano. Pojmy „introverze“ a „extroverze“ (I/E) nenaznačují, že všichni extroverti – nebo všichni introverti – se přesně podobají všem ostatním členům jejich kategorie. Třebaže I/E představuje významnou složku interpersonálního stylu, k celkové osobnosti člověka přispívají mnohé další faktory. Kromě toho existuje síla preference, která ukazuje, do jaké míry se člověk identifikuje s rysy, jež definují každý typ.

Ti, jejichž výsledek na jedné z obou škál je 28 nebo vyšší, se označují jako silní nebo jasní extroverti/introverti. Tito lidé projevují mnoho charakteristik příslušné kategorie.

Lidé s výsledkem 23 – 27 mají mírnou preferenci pro svůj charakteristický styl.

Osoba, které (v jakémkoli sloupci) vyšlo 19 – 22 bodů, se nachází v kategorii, kterou označuji jako centroverti. I když jsou tyto výsledky projevem nepatrné preference pro introverzi nebo extroverzi, rozdíl je tak malý, že dotyčná osoba by si mohla test udělat zase zítra a svou preferenci by změnila.

Výsledek s hodnotou 18 pro obě strany – tedy přesný střed – označuje nepřítomnost introvertní i extrovertní preference – dokonalé centroverty. K něčemu takovému dochází často a není třeba se toho bát. Každý má něco z obou rysů – jde o to, nakolik se člověk ztotožňuje s oběma konci spektra. Centroverti se identifikují s určitými rysy na obou jeho stranách.

Osud tomu chtěl, že lidstvo je rozdělené na poloviny, takže 50 % má blíže k introvertní straně, zatímco 50 % blíže k extrovertní straně, přičemž ti, kdo jsou nejblíže středu, se nyní honosí oním zvláštním označením „centroverti“.

Vybráno z knihy JAK NAVAZOVAT KONTAKTY (i když nemáte rádi networking)

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru