Časopisy

Časopisy Portálu se věnují psychologii, mezilidským vztahům, pedagogice, rodičovství a výchově od nejmenších dětí až po středoškoláky, zdravému životnímu stylu a osobnímu rozvoji. Jsou určeny pro širokou veřejnost a respektovány i odborníky.

Psychologie dnes je měsíčník pro popularizaci nových trendů v terapii, koučinku, v sociální problematice. Informatorium 3 – 8 je praktický měsíčník pro mateřské školy, školní družiny a první stupeň ZŠ. Rodina a škola spojuje svět všech „školou povinných“, je rádcem učitelů, rodičů i dětí.