Z historie

Prohlédněte si přehled ocenění pro Portál a jeho autory

Načínáme na knižním trhu 30. rok existence. Počátky nakladatelství byly plné entuziasmu, kdy se s velkým nadšením pracovalo na časopisech či knihách doslova na koleni. Rozbředlý dvůr starého statku v pražských Kobylisích se pomalu měnil na sídlo opravdové firmy. 

Portál byl založen v roce 1990 Salesiánskou provincií Dona Boska s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, duševního zdraví, média, antropologie, psychiatrie. Slovníky, encyklopedie a klíčové učebnice především pro vysokoškolské studenty tvořily páteř Portálu od jeho založení. Počinem nového šéfredaktora Martina Bedřicha je řada Klasici, která přináší v nové úpravě a překladu známá a v češtině leckdy ještě nevydaná odborná díla.

Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče a učitelé, především v mateřských školách. Sledujeme nové trendy ve výchově a zároveň pečlivě vybíráme kvalitní autory, ať jsou to zkušení pedagogové, psychologové či koučové. Paletu titulů rozšiřují i hry a tréninky nejen pro didaktické využití. 

Zájem čtenářů o knihy pro děti výrazně rozšířil nabídku pohádek, prvního čtení, příběhů, naučné literatury či nápadů a her

Edice Rozhovory přináší knižní dialogy se skutečnými osobnostmi především české současnosti. Psychologická beletrie přináší to nejlepší ze žánru doma i ve světě, příběhy a legendy umožňují nahlédnout do filozofií různých kultur a přinášejí inspiraci k hledání vlastní životní cesty, stejně jako spirituální témata nejen z křesťanského světa.

Knižní produkci doplňují periodika - měsíčníky, které zahrnují trendy moderní psychologie - Psychologie dnes, výchovu v mateřských školách -  Informatorium 3-8 a moderní pohled na školství pro učitele i rodiče -  Rodina a škola.

Od podzimu 2006 pořádá Portál odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení i pracovníkům dalších pomáhajících profesí. 

Publikace z nakladatelství Portál najdete v našich knihkupectvích v Praze a v běžné síti knihkupectví v Čechách, na Moravě i ve Slovenské republice.

Kompletní nabídka knih Portálu je k dispozici NA NAŠEM E-SHOPU

Nakladatelství Portál má svoji Vědeckou radu. Její představitelé, odborníci ve svých oborech, garantují vědeckou úroveň odborné produkce Portálu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru