Nabídněte nám rukopis

Nabídněte nám svou knihu

Děkujeme Vám mnohokrát za důvěru v naše nakladatelství. Abychom mohli předložit Váš námět naší ediční radě, potřebujeme od Vás následující informace:

 1. Jméno autora/autorů, kontakty – mail, telefon, adresa.

 2. Návrh názvu knihy (výsledný název je určen dohodou s nakladatelstvím).

 3. Kdo je cílová skupina (komu je kniha určena)?

 4. Stručná (asi 20 řádek) anotace knihy. Hlavní myšlenky.

 5. Obsah: Názvy kapitol, případně i podkapitol, zamýšlené knihy, stručná charakteristika (jedna věta) každé kapitoly. Obsah není definitivní, během práce na rukopisu se může pozměnit.

 6. Které už vyšlé tituly z této oblasti představují potenciální konkurenci? V čem se kniha liší od již existujících podobných publikací?

 7. Plánovaný rozsah rukopisu (v normostranách strojopisu).

 8. Plánovaný termín dokončení rukopisu.

 9. Stručné údaje o autorovi, zejména jeho kvalifikace v oblasti, jíž se kniha zabývá, jeho předchozí publikace.

10. Ukázka z rukopisu (asi 10–20 stran), nemělo by jít o předmluvu nebo obecný úvod, text by neměl být „o knize“, ale „z knihy“. Ukázka má naznačit, že se jedná (1) o zajímavé téma (2) pojednané zajímavým způsobem.

11. Požadavky na ilustrace.

12. Potenciální zdroje dotací nebo sponzoři: Některé texty s malou cílovou skupinou nebo s náročným redakčním a polygrafickým zpracováním lze realizovat pouze s dotací. Také zařazení reklamy může knihu zlevnit a učinit dostupnější čtenářům.

13. Můžete navrhnout dva potenciální odborné recenzenty pro Váš rukopis?

14. Marketing: Máte nějaké nápady, jak - až kniha vyjde - bychom mohli společně pomoci čtenáři, aby se o ní dozvěděl? Lze ji prodávat na nějaké odborné konferenci? Víte o časopisu, který o ní určitě napíše? Můžete o ní promluvit v rozhlase?

15. Jakékoli doplňující údaje, které mohou pomoci přesvědčit ediční radu o novosti, přínosu a prodejnosti knihy; např. zda kniha může být použita jako studijní literatura pro konkrétní obor nebo přednášku na VŠ.

Vaše informace budou zároveň sloužit v případě přijetí rukopisu jako základ pro propagaci knihy (text v katalogu, podklad pro grafický návrh obálky apod.), na čemž často začínáme pracovat ještě před vlastním dodáním hotového rukopisu.

Vyplněný dotazník pošlete na bedrich@portal.cz.

Ještě jednou Vám děkujeme za důvěru v nás a těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru