Psychologie dnes

Oidipus reloaded

Řecký mýtus o Oidipovi vypráví o tragédii potomka, který nezvládl touhu po moci a po zakázaném sexuálním vztahu. Příběh byl zpopularizovanou psychoanalýzou zjednodušen, a tak se zapomnělo na to, že pojednává ještě o jiných důležitých věcech. Psychoanalytik MARTIN MAHLER poodkrývá několik méně běžných souvislostí.

Problémy po pandemii

Máme za sebou jedno z nejtěžších období v novodobé historii, pandemii covidu-19. Následky opatření, která měla tuto krizovou situaci zmírnit, si stále vybírají svou daň. Z pohledu možného narušení psychického zdraví jsou v této souvislosti nejohroženější adolescenti.

Jsou škatulky užitečné?

Psycholožka PAVLA KOUCKÁ se s námi podělila o svou profesní zkušenost. V čem spatřuje přínos vývojového konceptu Erika H. Eriksona, jak si hledala cestu k teoriím Sigmunda Freuda a proč si myslí, že vývojové modely by neměly psychologa příliš svazovat?

Terapie pomíjivosti

Filmové postavy a jejich vývoj

Pokud jsou snímky zaměřeny spíše na postavy než na příběh, bývá velmi zajímavé sledovat vývoj těchto hrdinů, kteří se v průběhu vyprávění proměňují buď k lepšímu, nebo k horšímu. Filmové teorie hovoří o takzvaném charakterovém oblouku.

Jak se stát moudrým člověkem

Psycholog a terapeut ONDŘEJ FAFEJTA přibližuje dvě vývojové teorie, které jsou v psychologii méně známé. První se soustředí na dosahování sociální zralosti, druhá na rozvoj postojů ke spiritualitě. Obě kladou důraz na vývoj dospělých a obě by mohly přispět k pochopení, proč některé jedince označujeme jako moudré.

Sebeubližování

V ukázce z knihy Vývojová a vztahová terapie dětí Peter Pöthe objasňuje, co obnáší sebeubližování mladistvých a proč k němu dnes ve zvýšené míře dochází.

Sdílet tíhu, kterou neseme

Mladou generaci zatěžují každodenní starosti, břemena minulých pokolení i celosvětové výzvy přesahující daleko do budoucnosti. Navíc jsme všichni plní vnitřních rozporů, s nimiž musíme pracovat. Důležitým krokem k úlevě může být vzájemné sdílení slabin a nezdarů.

Působení ve veřejném prostoru

Mnohdy jsme postaveni do rolí autorit, aniž bychom se tak cítili, a následně jsme za své projevy kritizováni. Za vlastní úhel pohledu, který přitom nijak nevyvyšujeme ani nezobecňujeme. Proč ale s pokorou a respektem nevystoupit ve své křehkosti a jedinečnosti a nepoukázat na to, co prožíváme a nad čím se zamýšlíme?

Terapie není předávání receptu

Jak se mladý člověk dostane ke studiu psychologie? Co trápí začínající psychoterapeuty, s čím profesně i lidsky zápasí, čeho se obávají? O tom všem, ale i o dalších tématech hovoří psycholog TADEÁŠ JANDA, který je v počátcích své kariéry.

Nová generace dětí

Co je to vývojové trauma? A je užitečné dávat dětem diagnózy? Psychoterapeut PETER PÖTHE vypráví o vztazích v rodině, o světě technologií i o tom, proč dnešní pojetí dětské psychiatrie není optimální.

Autismus má mnoho podob

KATEŘINA THOROVÁ, zakladatelka organizace NAUTIS, se dlouhodobě snaží bořit mýty kolem autismu a zlepšovat komplexní péči v Česku. Je také autorkou oceňované učebnice vývojové psychologie.