Pro inzerenty


Profil časopisu

Časopis o lidech a vztazích mezi nimi

Měsíčník, který se zaměřuje na kvalitní popularizaci psychologie. Čtivě, ale nikoli povrchně seznamuje široké čtenářské publikum s důležitými psychologickými tématy. Přispívají do něj přední čeští odborníci svými články o zdraví, vztazích, psychoterapii a společnosti. Kromě toho obsahuje také rozhovory se známými osobnosti a odborníky a poradnu Jeronýma Klimeše.


Stáhněte si kompletní Mediakit pro rok 2018


 Cílová skupina

Čtenáři se zájmem o partnerské vztahy, psychologii, sebezdokonalování a sebevzdělávání, SŠ a VŠ studenti, psychologové a terapeuti, HR pracovníci a pracovníci v pomáhajících profesích.

  • časopis s mimořádně stabilním předplatitelským kmenem
  • velkou část čtenářů Psychologie dnes tvoří studenti
  • 45 % čtenářů uvádí, že jim časopis pomáhá v jejich profesi nebo studiu
  • 51 % čtenářů si časopis Psychologie dnes kupuje pravidelně, 8–10 čísel ročně
  • 90 % čtenářů uvádí, že si nekupuje konkurenční časopis o psychologii
  • typický čtenář Psychologie dnes je žena, ve věku 22–45 let, s VŠ vzděláním nebo maturitou
  • 20 % čtenářů uvádí zájem o nové komunikační technologie a elektronickou verzi časopisu

Zdroj: čtenářská anketa 2016, vzorek 1100 respondentů

Remitenda se distribuuje do autobusů a vlaků Regio Jet, restaurací, kadeřnictví, gynekologických ambulancí, psychologických poraden, do škol, na odborných konferencích a kongresech.


 Vydává

Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8, IČO: 49623354 


 Publikační ředitelka

Svatava Barančicová


Náklad

20 000 výtisků, z toho předplatitelé 6 000 v ČR, 700 na Slovensku


Redakce

Matyáš Zrno (šéfredaktor), Kateřina Rodná (redaktorka)


Inzerce

Richard Klimeš, GSM: 724 635 672, tel.: 283 028 402, klimesr@portal.cz,


Redakční rada

Gabriela Dymešová, Pavla Koucká, Radkin Honzák, Martina Klicperová Baker, Helena Klímová, Petr Macek, Jiří Šípek, Jaroslav Šturma, Petr Weiss


Časopis vychází měsíčně, distribuci zajišťuje PNS, a. s.


 Harmonogram uzávěrek časopisu Psychologie dnes


Číslo
Termín uzávěrky
Termín vydání
1/2018
15. 12. 2017
3. 1. 2018
2/2018
15. 1. 2018
30. 1. 2018
3/2018
15. 2. 2018
28. 2. 2018
4/2018
15. 3. 2018
27. 3. 2018
5/2018
13. 4. 2018
26. 4. 2018
6/2018
18. 5. 2018
30. 5. 2018
7–8/2018
15. 6. 2018
30. 6. 2018
9/2018
17. 8. 2018
29. 8. 2018
10/2018
14. 9. 2018
26. 9. 2018
11/2018
15. 10. 2018
30. 10. 2018
12/2018
15. 11. 2018
28. 11. 2018 Přehled rozměrů a ceník inzerce časopisu Psychologie dnes


Standardní inzertní plochy
- umístění na inzertních stranách časopisu

Formát A – Celostrana

Rozměr se spadávkou: 210 x 297 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 197 x 284 mm

4. strana obálky  
56 000 
2. a 3. strana obálky 
36 000 Kč 
Uvnitř čísla        
18 000 Kč 


Formát B – Půlstrana

Rozměr se spadávkou: 210 x 145 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 197 x 139 mm

Cena 
12 000 


Formát C – Čtvrtina strany

Rozměr se spadávkou: 102 x 145 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 95 x 139 mm

Cena 
9 000 


Formát D – Šestina strany

Rozměr na zrcadlo: 90 x 87 mm

Cena 
3 000 Speciální inzertní plochy
- umístění na redakčních stranách časopisu

Formát 1 – Velký podval

Rozměr na zrcadlo: 197 x 90 mm

Cena 
9 000 


Formát 2 – Malý podval

Rozměr na zrcadlo: 197 x 68 mm

Cena 
8 000 


Formát 3 – Box

Rozměr na zrcadlo: 95 x 110 mm

Cena 
7 000 


Formát 4 – Knižní tip

Rozsah: 550 znaků + obálka knihy

Cena 
3 500 


Vkládaná inzerce

Gramáž do 20 g
       2,60 Kč/kus
Gramáž do 50 g 
       4,50 Kč/kus 
Gramáž do 100 g 
       6,00 Kč/kus
Gramáž do 150 g 
       7,40 Kč/kus


Webová inzerce – bannery

1920x400
       3000 Kč/měsíc

 

Bonusy

Poskytujeme individuální slevy na opakování inzerce a počet vkladů, facebooková prezentace
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příprava podkladů

PDF v tiskové kvalitě: rozlišení 300 DPI, přesný rozměr s ořezovými značkami, při formátu na spad s přesahem 5 mm.
Výroba inzerátu: text (MS Word) + obrázky v tiskové kvalitě (300 DPI – .jpg, .tif, .psd) + logo ve vektorovém formátu (.eps, .ai)


Kontakt

Manažer inzerce: 
Richard Klimeš, tel. 283 028 402, 724 635 672, e-mail: klimesr@portal.cz


Mediakit pro rok 2018 ke stažení


Rozhovory 

se známými osobnostmi z oblasti psychologie


Vztahy

seznamování, rodina, vztahy na pracovišti...

Téma

dva a více materiálů ke zvolenému tématu (PR, minirozhovor)


Životní styl

stres a relaxace, meditace, psychologie na talíři ...Zdraví

psychosomatika, zdravý životní styl, trendy ve stravování a péči


Terapie

nejnovější směry a poznatky