Informatorium 3-8

Bez asistentů pedagoga se neobejdeme

-red-, 01/2020
Jsem ředitelkou Fakultní mateřské školy se speciální péčí, naše školka je zřizována městskou částí Praha 6. Díky velmi pokrokovému bývalému vedení školky bylo již v devadesátých letech minulého století zavedeno vzdělávání v heterogenních třídách, ale především se do běžných tříd začaly přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Estonské předškolní vzdělávání a testy PISA

Mgr. Marie Těthalová, 01/2020
Podle posledních testů PISA se jako první ve čtenářské gramotnosti umístily estonské děti a mezi evropskými zeměmi zabodovalo i Polsko. Podle Estonců je klíčem k úspěchu jejich předškolní vzdělávání.

Úzkostní lidé mívají často pocit, že jsou v tom sami

Mgr. Marie Těthalová, 01/2020
Zažívat úzkost k životu patří, pokud nás ale začne blokovat a my se postupně vyhýbáme čemukoliv, co je pro nás jen trochu těžké, nijak si nepomůžeme. O tom, jak s nepříjemnými pocity zacházet a kde hledat pomoc, jsem si povídala s psycholožkou a psychoterapeutkou Jarmilou Tolimatovou.

Chceme učit kvalitně

-red-, 01/2020
Na podzim měly pedagogické pracovnice naší školky zcela atypickou sobotu: většina se totiž přihlásila se na zajímavý projekt s cílem zkvalitnit jejich výchovně vzdělávací činnost. Od rána až do odpoledne v naší školce, pro děti jako každou sobotu zavřené, probíhalo zajímavé školení na téma polytechnická výchova.

Asistenti ve speciálních školách

-red-, 01/2020
Chtěla bych reagovat na článek v prosincovém čísle nazvaný Financování asistentů pedagoga se změní. Takto veřejně vše vzešlo z MŠ speciální Louny, neboť reagovalo několik rodičů, mimo jiné i tatínek, kterému odpověděl pan Václav Pícl.

Úspěch našich autorů v publicistické soutěži

-red-, 01/2020

Moje tramvaj mění trasu…

Mgr. Marie Těthalová, 01/2020

Krásné Vánoce!

10/2019
Přejeme všem našim čtenářům poklidné svátky a hodně zdraví a sil do roku 2020.

Děti jsou rození vynálezci

Mgr. Marie Těthalová, 10/2019
A právě pro ně Zuzana Pospíšilová napsala knihu Štěpánův podivuhodný stroj. Knížka o malém klukovi, kterého zajímají všechny možné stroje, je doplněna půvabnými ilustracemi Evy Chupíkové.

Jak se bránit chřipkovým onemocněním

PhDr. Helena Chvátalová, 10/2019
Roční období, v němž právě žijeme, voní nejen jehličím, vanilkou a perníkovým kořením, ale přináší pravidelně i nachlazení a virózy, které jsou většinou o pár týdnů později vystřídány obávanými chřipkami. Občas totiž podceníme venkovní teplotu, trávíme více času v uzavřených místnostech, méně větráme apod.

S dětmi v lese

-red-, 10/2019
První říjnový týden jsme začali krásným tématem „Na procházce do lesa“. Co by to ale bylo za téma bez prožitkového učení… Naštěstí i my, děti a učitelky z městské školky, jsme měly možnost navštívit skutečný les, lesní zvířátka a zažít báječný den.

Poděkování za indiánské odpoledne

-red-, 10/2019