Online archiv

Průvodce klidnou výchovou

Mgr. Marie Těthalová, 2024_06_cerven
Co dělat, když nám věci nejdou tak hladce, jak bychom chtěli? Co když nás děti rozčílí? Odpovědí může být mindfulness neboli všímavost, technika, kterou máme spojenou s jógou nebo meditací, ale nachází prostor i v běžném životě.

Prevence rizik ve školství – realizace kontrolních prověrek

-red-, 2024_06_cerven
Problematika bezpečnosti práce ve školství je obecně velmi složitá, protože zasahuje do mnoha speciálních oborů, neboť školství připravuje pracovníky pro všechny profese a obory.

Prevence a podpora při vývojové dysfázii u dětí

-red-, 2024_06_cerven
Jak předcházet vzniku poruch řeči a eliminovat jejich případné dopady? Pomoci může logopedická prevence a další odborná pomoc, kterou lze využít již v průběhu docházky v mateřské škole. O fungování logopedické prevence a jejích následných benefitech se dočtete v tomto článku. Kromě toho se dozvíte, jak můžete s dětmi pracovat v domácím prostředí a jak tuto poruchu včas odhalit.

Obědy zdarma rozpočet příliš nezatíží a pomohou mnoha dětem

Mgr. Marie Těthalová, 2024_06_cerven
Jak se sociální situace rodiny promítá do vzdělávání? Proč současné územní členění nepřispívá k vyrovnané vzdělávací nabídce? Těmito tématy se zabývá analytik Jan Zeman z organizace PAQ Research, která má kvalitní vzdělávání jako jeden ze svých cílů.

Projekt v MŠ Zlechov – „Ptačí zimní štěbetání“

-red-, 2024_05_květen
Měsíc únor se v naší mateřské škole nesl v duchu ptáčků v zimě, které můžeme spatřit na našich krmítkách. V naší Mateřské škole ve Zlechově se jak ve třídě „Motýlků“ (mladší děti od 3 do 4 let), tak i ve třídě „Sluníček“ (děti ve věku od 4 do 6 let) děti seznamovaly s nejběžnějšími ptáky v zimě a se zajímavostmi z ptačí říše.

Jak se vyrovnávat s častými změnami počasí a posilovat imunitu

PhDr. Helena Chvátalová, 2024_05_květen
Přelom března a dubna nám letos ukázal, jaké výkyvy počasí mohou být i v naší české kotlině. Po ránu mrazíky, přes den kolem deseti stupňů a vzápětí na to přímo letní vedro. Máme to jistě ještě v živé paměti. A v květnu nás čekají „ledoví muži“, kteří se také mohou postarat o nějaké to překvapení. Všechny náhlé změny počasí otestují naši imunitu.

Řízení znalostí pedagogických pracovníků – tvrdý oříšek vedoucích pedagogických pracovníků

-red-, 2024_05_květen
V oblasti pedagogického vedení školy je naprosto zásadní skutečnost, že vůdčí osobností pedagogického procesu je ředitel/ka. Řízení znalostí v segmentu školství naráží v současné době na systémové zatížení administrativní agendou.

Už předškoláci chápou hodnotu peněz

Mgr. Marie Těthalová, 2024_05_květen
Říká to Martin Smrž, který se zabývá rozvojem finanční gramotnosti. Povídali jsme si o tom, jak dětem téma peněz a rozpočtu přiblížit a proč je tak důležité věnovat se finanční gramotnosti již u předškoláků.

Květen – čas hasičů, rodiny i sluníčka

PhDr. Helena Chvátalová, 2024_05_květen
Prvomájový státní svátek už máme za sebou, májky na vesnicích (či u mateřských škol) už jsou nejspíš odstraněné, oslavili jsme i 8. květen – konec druhé světové války. Co nás tedy ještě čeká v měsíci máji?

Hospitační činnost ve vazbě na metodické vedení školy

-red-, 2024_05_květen
Ředitelka školy je podle školského zákona zodpovědná za kvalitu poskytovaného vzdělávání. To znamená, že má v ruce prostřednictvím hospitační činnosti (HČ) velmi účinný prostředek jejího zvyšování. A proto můžeme hovořit o hospitační činnosti jako metodickém nástroji dalšího zkvalitňování vzdělávání.

Jazyková pestrost v mateřské škole: Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

-red-, 2024_05_květen
Mateřská škola je klíčovou fází ve vývoji dítěte, kde se formují základní dovednosti a sociální interakce. Článek se zaměřuje na problematiku dětí s odlišným mateřským jazykem a analyzuje výzvy, kterým tyto děti čelí. Zároveň zkoumá strategie, které mohou vyučující a školy použít k podpoře jazykového a sociálního rozvoje takových dětí. Dozvíte se také o výhodách multikulturního prostředí v mateřských školách a významu inkluze ve vzdělávání v předškolním věku.

K domácímu násilí může dojít víceméně v každém vztahu

Mgr. Marie Těthalová, 2024_05_květen
Důležitá je proto prevence a také jisté povědomí o tom, kdy se ze zdravého vztahu stává nezdravý. U domácího násilí navíc nejde „jen“ o fyzické ubližování. O mnoha formách tohoto závažného společenského fenoménu jsem si povídala s terapeutkou Lucií Horníkovou.