Pro inzerenty

Profil časopisu

Časopis pro mateřské školy a družiny

měsíčník, 10 čísel
(nevychází během letních prázdnin)
INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách. Najdete v něm rozhovory s osobnostmi české pedagogiky, psychologie a dalších oblastí souvisejících s výchovou a vzděláváním a také zajímavosti, které „hýbou“ světem předškoláků a malých školáků. Připravujeme pro vás články týkající se zdraví dětí i dospělých, náměty pro taneční a výtvarnou výchovu a nechybí legislativní informace. Náš časopis vám umožní nahlédnout do všeho, co zajímá mateřské školy a školní družiny!


Stáhněte si náš Mediakit

Harmonogram uzávěrek Informatoria 3-8 pro rok 2020


 Cílová skupina

• učitelky mateřských škol
• vychovatelky školní družiny
• vedoucí zájmových kroužků pro předškolní a mladší školní děti
• pracovníci DDM

Časopis odebírají téměř všechny mateřské školy v ČR, několik set také na Slovensku. Je oblíbeným zdrojem inspirace pro školní družiny. Dvakrát ročně mailing cílený na celou oblast předškolního a mimoškolního vzdělávání.


 Rubriky

• Rozhovor
• Trendy výchovy a vzdělávání
• Téma
• Portfolio předškoláka
• Psychologie pro pedagogy
• Chceme žít zdravě
• Vyrábíme s dětmi
• Náměty pro tvořivou práci
• Nápady pro školní družinu
• Psaní bez písmen
• Počty bez čísel
• Zaujalo nás
• Inspirace od vás
• Recenze


 Vydává

Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8, IČO: 49623354 


 Náklad

14 000 výtisků, z toho 8 000 předplatitelů v ČR, 600 na Slovensku


 Publikační ředitelka

PhDr. Svatava Barančicová, tel. 283 028 400, barancicova@portal.cz


 Šéfredaktorka

Mgr. Marie Těthalová, tel. 283 028 405, tethalova@portal.cz


 Inzerce

Richard Klimeš, GSM: 724 635 672, tel.: 283 028 402, klimesr@portal.cz,


 Adresa redakce

Informatorium 3-8, Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8


 Stálí spolupracovníci

Mgr. Erika Faltysová, psycholožka
Mgr. Patricie Koubská, výtvarnice, speciální pedagožka
Mgr. Ivana Smutná, učitelka základní školy
Alena Grimmichová, výtvarnice
Alena Kulhánková, vychovatelka školní družiny
Monika Kovalská, ředitelka mateřské školy

Redakce spolupracuje také s profesními organizacemi OMEP, Společnost pro předškolní vzdělávání, Asociace předškolní výchovy a s odborníky z pedagogických fakultStáhněte si náš Mediakit

Harmonogram uzávěrek Informatoria 3-8 pro rok 2020


 Přehled rozměrů a ceník inzerce časopisu Informatorium 3–8


Standardní inzertní plochy
- umístění na inzertních stranách časopisu


Formát A – Celostrana

Rozměr se spadávkou: 210 x 285 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 198 x 273 mm

4. strana obálky  
40 000 
2. a 3. strana obálky 
26 000 Kč 
Uvnitř čísla        
16 000 Kč 


Formát B – Půlstrana

Rozměr se spadávkou: 210 x 140 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 198 x 134 mm

Cena 
10 000 


Formát C – Čtvrtina strany

Rozměr se spadávkou: 103 x 140 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 97 x 134 mm

Cena 
8 000 


Speciální inzertní plochy
- umístění na redakčních stranách časopisuFormát 1 – Velký podval

Rozměr na zrcadlo: 198 x 90 mm

Cena 
9 000 


Formát 2 – Malý podval

Rozměr na zrcadlo: 198 x 68 mm

Cena 
7 800 


Formát 3 – Tip

Rozměr na zrcadlo: 116 x 60 mm

Cena 
4 000 


Formát T – Aktivity

Rozměr na zrcadlo: 85 x 73 mm

Plocha určená pro prezentaci pobytů, výletů a mimo školních aktivit. Inzerát obsahuje textovou část a obrazovou část. Textová část má maximálně 400 znaků. Inzerci zpracujeme sami ze zadaných podkladů.

Cena 
2 200 


Vkládaná inzerce

Gramáž do 20 g
       2,60 Kč/kus
Gramáž do 50 g 
       4,50 Kč/kus 
Gramáž do 100 g 
       6,00 Kč/kus
Gramáž do 150 g 
       7,40 Kč/kus


Webová inzerce – bannery

1920x400
       3000 Kč/měsíc

 

Bonusy

Poskytujeme individuální slevy na opakování inzerce a počet vkladů, facebooková prezentace
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příprava podkladů

PDF v tiskové kvalitě: rozlišení 300 DPI, přesný rozměr s ořezovými značkami, při formátu na spad s přesahem 5 mm.
Výroba inzerátu: text (MS Word) + obrázky v tiskové kvalitě (300 DPI – .jpg, .tif, .psd) + logo ve vektorovém formátu (.eps, .ai)


Kontakt

Manažer inzerce: 
Richard Klimeš, tel. 283 028 402, 724 635 672, e-mail: klimesr@portal.cz


Stáhněte si celý Mediakit pro rok 2018