Vědecká rada nakladatelství Portál


Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.


Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. 


Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. 


PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.


PhDr. Zora Syslová, Ph.D.


Doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.


Mgr. Martin Skála

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru