Pedagogické semináře

Nakladatelství Portál pořádá odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, vychovatelům školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení, pracovníkům pomáhajících profesí, studentům a dalším zájemcům. Hlavní témata: pedagogika, psychologie, práce s dětmi, tvoření, hry a cvičení, hudba. Všechny semináře jsou akreditované MŠMT, v závěru semináře účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování. Portál, s.r.o., si vyhrazuje právo nevydat osvědčení v případě, že účastník absolvuje méně
než 75 % doby trvání semináře.

06.12.2019Volno
Program seminářů na jarní pololetí 2020 bude uveřejněn 1. ledna. Těšíme se na Vás!
Přihlašovat se můžete od 1. ledna elektronickou přihláškou, kterou z důvodu směrnice GDPR (zpracování a uchovávání osobních údajů) upřednostňujeme před jakoukoli jinou možností přihlášení. Po správném vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automatickou odpověď, na kterou neodpovídejte. Po zpracování přihlášky Vám odešleme zálohovou fakturu pro platbu účastnického poplatku. Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce a těšíme se na další setkání v Portále v roce 2020.
Lektor: