Pedagogické semináře

23.09.2024Volno
Adaptace a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠLektor: Mgr. Kateřina Konvalinová1050 Kč
24.09.2024Obsazeno
Komunikace s rodiči v náročných situacích I.Lektor: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.1100 Kč
25.09.2024Obsazeno - Náhradníci
Hry s padákem, stuhami a šátkyLektor: Mgr. Vladimíra Ottomanská1050 Kč
27.09.2024Volno
Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškolákůLektor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.1100 Kč
30.09.2024Volno
Podpora plynulého přechodu z předškolního do základního vzděláváníLektor: Mgr. Hana Splavcová, Ph.D., PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.1400 Kč
01.10.2024Volno
NOVINKAMetodika práce s orffovskými nástrojiLektor: PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD. 1100 Kč
02.10.2024Volno
04.10.2024Volno
Jak rozvíjet rozumové schopnosti dětí v MŠLektor: PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.1100 Kč
08.10.2024Obsazeno - Náhradníci
NOVINKAKomunikace s rodiči v náročných situacích II.
Lektor: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D., doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.1100 Kč
09.10.2024Obsazeno - Náhradníci
Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybkuLektor: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.1100 Kč
11.10.2024Volno
14.10.2024Volno
Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ (13-16 hod.)Lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.1000 Kč
14.10.2024Volno
Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ (9-12 hod.)Lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.1000 Kč
15.10.2024Volno
Formativní hodnocení dětí předškolního věkuLektor: PaedDr. Vladimíra Slavíková1100 Kč
16.10.2024Volno
Rozvoj pohybových dovedností u dětí 3-7 letých - rovnovážná cvičeníLektor: Mgr. Vladimíra Ottomanská, Mgr. Nikola Ottomanská1050 Kč
18.10.2024Volno
21.10.2024Volno
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠLektor: Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.1400 Kč
23.10.2024Obsazeno
Odlišné chování není problém: Jak zvládat (problémové) situace v MŠLektor: Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová1100 Kč
29.10.2024Volno
Jóga s dětmi II (13-16 hod.)Lektor: Ing. Věra Síta Rojová1050 Kč
29.10.2024Volno
Jóga s dětmi I - základní (9-12 hod.)Lektor: Ing. Věra Síta Rojová1050 Kč
30.10.2024Volno
Jógové pohádky se SítouLektor: Ing. Věra Síta Rojová1050 Kč
30.10.2024Volno
Jóga s dětmi I - základní (9-12 hod.)Lektor: Ing. Věra Síta Rojová1050 Kč
31.10.2024Volno
Kreativní tvoření - Textil 100x jinakLektor: Mgr. Ivana Smutná1050 Kč
04.11.2024Volno
Podpora rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v MŠ a v prvních ročnících ZŠLektor: Mgr. Hana Splavcová, Ph.D., PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.1400 Kč
06.11.2024Volno
Jóga a relaxace pro pedagogyLektor: Mgr. Vladimíra Ottomanská1050 Kč
07.11.2024Volno
Základy hlasové výchovy a prevence hlasových poruch pro pedagogyLektor: Mgr. Bc. Klára Anna Jačková, DiS.1400 Kč
08.11.2024Volno
Dyspraxie u dětí v MŠ a ZŠLektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 1100 Kč
11.11.2024Volno
Tvoříme pravidla s dětmi v MŠLektor: Mgr. Eva Svobodová1100 Kč
12.11.2024Volno
Od Mikuláše k VánocůmLektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová1100 Kč
13.11.2024Volno
Cestujeme kolem světa - AfrikaLektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová1100 Kč
14.11.2024Volno
19.11.2024Volno
Dívej se, tvoř a povídejLektor: PaedDr. Vladimíra Slavíková1400 Kč
20.11.2024Volno
21.11.2024Volno
Kreativní tvoření - Zima se svými svátkyLektor: Mgr. Ivana Smutná1050 Kč
25.11.2024Volno
Metody práce s dětmi s postižením v MŠLektor: Mgr. Martina Šrámková1400 Kč
26.11.2024Volno
Muzikopohádky a hudební hříčky s dětmiLektor: Šárka Komárková1400 Kč
27.11.2024Volno
Cvičíme taj-či s dětmi Lektor: Mgr. Lenka Ryšková1000 Kč
28.11.2024Volno
Vytváření podmínek pro individualizaci v MŠLektor: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.1100 Kč
29.11.2024Obsazeno - Náhradníci
NOVINKAKooperativní činnosti v mateřské školeLektor: Mgr. Ondřej Koželuh1000 Kč