Pedagogické semináře

Nakladatelství Portál pořádá odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, vychovatelům školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení, pracovníkům pomáhajících profesí, studentům a dalším zájemcům. Semináře vedou renomovaní lektoři a mají akreditaci MŠMT.
Hlavní témata: pedagogika, psychologie, práce s dětmi, tvoření, hry a cvičení, hudba.

18.09.2018Obsazeno - Náhradníci
Hry s padákem, stuhami a šátkyLektor: Eva Hurdová700 Kč
23.09.2018Obsazeno - Náhradníci
Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškolákůLektor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.750 Kč
25.09.2018Obsazeno - Náhradníci
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠLektor: Mgr. Hana Splavcová1 000 Kč
01.10.2018Volno
Kreativní tvoření - podzimní svátky, zimaLektor: Mgr. Ivana Smutná700 Kč
02.10.2018Obsazeno - Náhradníci
Emoce předškolního dítěte, aneb přehoďte výhybkuLektor: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.750 Kč
03.10.2018Volno
Umíte to s pohádkou?
Lektor: Mgr. Sylvie Doláková750 Kč
07.10.2018Volno
Dětský výtvarný projev a jeho zvlášnostiLektor: PaedDr. Ivana Bečvářová750 Kč
08.10.2018Obsazeno - Náhradníci
09.10.2018Volno
Formativní hodnocení dětí předškolního věkuLektor: PaedDr. Vladimíra Slavíková750 Kč
10.10.2018Volno
Environmentální výchova v MŠLektor: Eliška Leblová, DiS.750 Kč
16.10.2018Obsazeno - Náhradníci
Od Mikuláše k VánocůmLektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová750 Kč
17.10.2018Obsazeno - Náhradníci
Barevné království - hudební pohádkaLektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová750 Kč
18.10.2018Volno
Dyspraxie u dětí v MŠ a ZŠLektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 750 Kč
21.10.2018Obsazeno - Náhradníci
22.10.2018Volno
Pedagogická diagnostika v MŠLektor: PhDr. Blanka Křováčková750 Kč
23.10.2018Volno
Jak zpracovat dokumentaci v MŠLektor: Mgr. Ludmila Šprachtová700 Kč
24.10.2018Obsazeno - Náhradníci
Tvoříme pravidla s dětmi v MŠLektor: Mgr. Eva Svobodová750 Kč
29.10.2018Obsazeno - Náhradníci
Jóga s dětmi I - základní (9-12 hod.)Lektor: Ing. Věra Síta Rojová650 Kč
29.10.2018Volno
Jóga s dětmi II (13-16 hod.)Lektor: Ing. Věra Síta Rojová650 Kč
30.10.2018Obsazeno - Náhradníci
Jóga s dětmi I - základní (9-12 hod.)Lektor: Ing. Věra Síta Rojová650 Kč
31.10.2018Volno
Předčtenářská gramotnostLektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.1 000 Kč
04.11.2018Obsazeno - Náhradníci
05.11.2018Volno
Kreativní tvoření (zima, advent)Lektor: Mgr. Ivana Smutná700 Kč
07.11.2018Obsazeno - Náhradníci
Komunikace s rodiči v problémových situacíchLektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková700 Kč
12.11.2018Volno
Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí v MŠLektor: PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.700 Kč
13.11.2018Volno
Dívej se, tvoř a povídejLektor: PaedDr. Vladimíra Slavíková1 000 Kč
14.11.2018Volno
14.11.2018Obsazeno - Náhradníci
18.11.2018Volno
Vytváření podmínek pro individualizaci v MŠLektor: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.750 Kč
19.11.2018Volno
Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠLektor: PhDr. Blanka Křováčková750 Kč
20.11.2018Volno
Zakousněte se do knihyLektor: Mgr. Klára Smolíková750 Kč
21.11.2018Volno
Předškoláci v mateřské školeLektor: PhDr. Ladislava Lažová650 Kč
25.11.2018Obsazeno - Náhradníci
Dramatická výchova v MŠLektor: Mgr. Hana Švejdová1 000 Kč
26.11.2018Volno
Netradiční výtvarné technikyLektor: PaedDr. Ivana Bečvářová700 Kč
28.11.2018Volno
Podpora a rozvoj jazykových schopností předškolákůLektor: Mgr. Kateřina Slezáková750 Kč
02.12.2018Obsazeno - Náhradníci
Rozvoj pohybových dovedností u dětí 3-7 letých - rovnovážná cvičeníLektor: Mgr. Vladimíra Ottomanská, Bc Nikola Ottomanská700 Kč
03.12.2018Volno
Cvičíme tajči s dětmi Lektor: Mgr. Lenka Ryšková650 Kč
05.12.2018Obsazeno - Náhradníci