Pedagogické semináře

Besídka dětí v MŠ trochu jinak aneb jak zapojit rodiče do aktivního setkání

14.11.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

Seminář přinese náměty na uskutečňování „besídky“ v mateřské škole formou zážitkového učení s využitím metod a technik dramatické výchovy (improvizace, živé obrazy, pantomima, dramatická etuda, hra v roli) bez přílišného nacvičování a manipulování s dětmi. Nejedná o konkrétní přesný scénář „BESÍDKY“, ale právě o proměnu ze statické formy vystoupení dětí na aktivní setkání dětí s rodiči a jejich zapojení do programu. Vybrané aktivizující metody, dramatické hry a netradiční náměty podpoří vznik scénáře „besídky“ a spolupodílení dětí na jeho tvorbě. Seminář je zaměřen na rozvoj partnerských vztahů a přinese inspiraci k aktivní spolupráci s rodiči ve smyslu pozitivního působení na osobnostní a sociální rozvoj zúčastněných.
„Besídka“ s uplatněním tvořivé dramatiky a příběhu umožňuje získat prožitek a inspiraci pro spoluúčast rodičů na výchově a vzdělávání v rámci přirozené aktivní spolupráce rodiny a mateřské školy.

z ohlasů účastnic:
...Zaujaly mě postupy zapojení rodičů do společných aktivit s dětmi, inspirovala jsem se některými aktivitami, cvičeními a hrami - určitě je využiji ve své praxi...
...Seminář mě posunul v odhodlání změnit podobu besídek, jak zimních, tak třeba ke Dni matek, či závěrečné rozloučení se školkou...
...Krásné inspirace jak umožnit rodičům si besídku užít, jak podpořit spolupráci dětí a rodičů, rodičů a školky...


PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v Ústavu primární a preprimární edukace, je garantem pedagogické praxe v oboru Učitelství pro MŠ a oboru Pedagogika předškolního věku, přednáší předměty spojené s předškolní pedagogikou, didaktikou předškolního vzdělávání a dramatickou výchovou. Dříve pracovala jako učitelka MŠ, školní inspektorka a metodička předškolního vzdělávání v Trnavě, byla iniciátorkou vzniku vysokoškolského studia oboru předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v roce 1997. Jako spoluautorka se podílela na několika odborných publikacích, přispívá do odborných časopisů.