Pedagogické semináře

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Ochrana osobních údajů

PORTÁL, s.r.o., je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a s osobními daty zachází tak, jak to vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Úřadem pro ochranu osobních údajů jsme byli zaregistrování pod číslem 00035086.
Vyplněním a odesláním přihlášky na seminář v Portále nám sdělujete své osobní údaje, které jsou nutné pro zpracování registrace, k potvrzení přihlášky včetně odeslání platebních dokladů, k vaší informovanosti o organizaci semináře a k vystavení řádného Osvědčení o absolvování semináře. Tyto údaje budeme uchovávat po dobu 5 let.

Jaké osobní údaje nám poskytujete:
1/ Jméno a příjmení (titul)
2/ Datum narození
3/ E-mail
4/ Název organizace, IČ
5/ Adresa
6/ Telefonní číslo

Proč vaše osobní údaje shromažďujeme:
1/ Pro veškerou komunikaci s vámi ohledně kompletního vyřízení přihlášky na vzdělávací seminář a k pozdějšímu sdělení organizačních informací či změn v konání akce
2/ Za účelem vystavení odpovídajících daňových dokladů
3/ Za účelem vystavení platného Osvědčení o absolvování semináře, jehož povinnou náležitostí podle požadavků MŠMT je jméno, příjmení, titul a datum narození účastníka semináře.
4/ Pro případné vystavení duplikátu Osvědčení (při ztrátě apod.)
5/ K předání informace o možnosti přihlášení se na seminář při uveřejnění nového programu seminářů v následujícím pololetí

Pokud si přejete, aby vaše osobní údaje byly z databáze účastníků seminářů vyřazeny, sdělte nám toto přání na kontaktní e-mail nebo poštovní adresu. Upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudeme v budoucnu schopni potvrdit vaši účast na daném semináři a vystavit duplikát Osvědčení o absolvování semináře.