Pedagogické semináře

Platební a storno podmínky

1) Platební podmínky

Poplatek za seminář je nutné uhradit nejpozději do 15 kalendářních dní před konáním semináře. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, Portál je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem. 

2) Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Účastník má také možnost vybrat si jako náhradu jiný volný seminář (v tomtéž kalendářním roce), na který bude jeho platba převedena.
Pokud přihlášený zruší svou účast na semináři, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu seminare(zavináč)portal.cz. Poté vrací Portál účastnický poplatek takto:

zrušení účastivýše vrácené částky poplatku
15 a více kalendářních dní před konáním semináře100 %
8 - 14 kalendářních dní před konáním semináře50 %
7 a méně kalendářních dní před konáním semináře0 %


3) Zrušení nebo změna termínu konání semináře ze strany Portálu, s.r.o.

Pokud dojde ke zrušení nebo změně termínu konání semináře ze strany Portálu (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):
a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví Portál, nebo
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen, nebo
c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.

4) Neomluvená neúčast na semináři

Pokud přihlášený neomluví svou účast (telefonicky nebo e-mailem) nejpozději v den konání semináře, účastnický poplatek se nevrací.

5) Nevystavení Osvědčení o absolvování

Portál, s.r.o., si vyhrazuje právo nevystavit osvědčení o absolvování v případě, že účastník kurzu absolvuje méně než 75 % doby trvání semináře (např.: odejde-li účastník ze semináře, konaném v čase 9-14 hod., dříve než ve 12.45 hod.).