Pedagogické semináře

Platební a storno podmínky

1) Platební podmínky

Poplatek za seminář je nutné uhradit nejpozději do 15 kalendářních dní před konáním semináře. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, Portál si vyhrazuje právo rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem. 

2) Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Účastník má také možnost vybrat si jako náhradu jiný volný seminář (v tomtéž pololetí - bloku seminářů), na který bude jeho platba převedena.
Pokud přihlášený zruší svou účast na semináři, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu mikova@portal.cz. Poté vrací Portál účastnický poplatek takto:

zrušení účastivýše vrácené částky poplatku
15 a více kalendářních dní před konáním semináře100 %
8 - 14 kalendářních dní před konáním semináře50 %
7 a méně kalendářních dní před konáním semináře0 %


3) Zrušení nebo změna termínu konání semináře ze strany PORTÁLu, s.r.o.

Pokud dojde ke zrušení nebo změně termínu konání semináře ze strany Portálu (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):
a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví Portál, nebo
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen, nebo
c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.

4) Neomluvená neúčast na semináři

Pokud přihlášený neomluví svou účast, účastnický poplatek se nevrací a ani ho nelze dodatečně převést na jiný seminář.

5) Podmínky k vydání Osvědčení o absolvování semináře

Osvědčení obdrží účastníci v závěru semináře.
PORTÁL, s.r.o., si vyhrazuje právo nevydat osvědčení o absolvování v případě, že účastník kurzu absolvuje méně než 75 % doby trvání semináře (např.: odejde-li účastník ze semináře, konaném v čase 9-14 hod., dříve než ve 12.45 hod.).

6) Vystavení duplikátu Osvědčení 

Na žádost účastníka semináře je možné vystavit duplikát Osvědčení o absolvování semináře za těchto podmínek:
a) účastník zažádá o vystavení duplikátu e-mailem na mikova@portal.cz, uvede jméno, název a termín konání semináře (pokud je to možné),
b) duplikát osvědčení vydáváme pouze k seminářům konaným nejdéle před 5 lety (vzhledem k pravidlům GDPR schraňujeme osobní údaje maximálně po dobu 5 let),
c) dohledání a ověření účasti na semináři v Portále a následné vystavení duplikátu je zpoplatněno částkou 100,- Kč,
d) duplikát Osvědčení si může účastník vyzvednout osobně v Portále (platba poplatku v hotovosti), nebo jej zašleme ve formátu PDF na uvedený e-mail (po uhrazení poplatku převodem na náš účet).