Pedagogické semináře

Platební a storno podmínky

1) Platební podmínky

Poplatek za seminář je nutné uhradit nejpozději do 15 kalendářních dní před konáním semináře. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, Portál je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem. 

2) Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Účastník má také možnost vybrat si jako náhradu jiný volný seminář (v tomtéž kalendářním roce), na který bude jeho platba převedena.
Pokud přihlášený zruší svou účast na semináři, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu seminare(zavináč)portal.cz. Poté vrací Portál účastnický poplatek takto:

zrušení účastivýše vrácené částky poplatku
15 a více kalendářních dní před konáním semináře100 %
8 - 14 kalendářních dní před konáním semináře50 %
7 a méně kalendářních dní před konáním semináře0 %


3) Zrušení nebo změna termínu konání semináře ze strany PORTÁLu, s.r.o.

Pokud dojde ke zrušení nebo změně termínu konání semináře ze strany Portálu (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):
a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví Portál, nebo
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen, nebo
c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.

4) Neomluvená neúčast na semináři

Pokud přihlášený neomluví svou účast, účastnický poplatek se nevrací.

5) Podmínky k vydání Osvědčení o absolvování semináře

Osvědčení obdrží účastníci v závěru semináře.
PORTÁL, s.r.o., si vyhrazuje právo nevydat osvědčení o absolvování v případě, že účastník kurzu absolvuje méně než 75 % doby trvání semináře (např.: odejde-li účastník ze semináře, konaném v čase 9-14 hod., dříve než v 12.45 hod.).

6) Vystavení duplikátu Osvědčení je zpoplatněno 100 Kč

Na žádost účastníka semináře je možné vystavit duplikát Osvědčení o absolvování semináře za těchto podmínek:
a) účastník zažádá o vystavení duplikátu e-mailem na seminare(zavináč)portal.cz, uvede jméno, název a termín konání semináře (pokud je to možné),
b) duplikát osvědčení vydáváme pouze k seminářům konaným nejdéle před 5 lety (vzhledem k pravidlům GDPR schraňujeme osobní údaje maximálně po dobu 5 let),
c) dohledání a ověření účasti na semináři v Portále a následné vystavení duplikátu je zpoplatněno 100 Kč,
d) duplikát Osvědčení si může účastník vyzvednout osobně v Portále (platba poplatku v hotovosti), nebo jej zašleme ve formátu PDF na uvedený e-mail (po uhrazení poplatku převodem na náš účet).