Knižní novinky

Winnicott, Donald W.

Hraní a realita

Jaké má tvořivost kořeny a jak je můžeme rozvíjet, ať už v sobě nebo ve druhých? Kniha odpovídá nejen na tyto otázky, ale věnuje se základním tématům individuálního já a jeho vztahu s vnějším světem. Po představení teorie přechodového objektu a přechodových jevů Winnicott líčí, jak se v podpůrném prostředí při dostatečně dobré péči matky či mateřské postavy rozvíjí vědomí vlastního já, jeho vymezení vůči vnějšímu světu a co se odehrává v prostoru mezi vnitřní subjektivní a vnější objektivně vnímanou realitou. Zabývá se i situacemi, kdy dochází k narušení tohoto vývoje. Významná z hlediska vývoje psychoanalytické teorie je kapitola o použití objektu, tedy nejen o způsobu, jakým se subjekt k objektu vztahuje, ale jak ho používá a co toto používání umožňuje či co mu brání. Pokračuje tím, jak se prostor mezi matkou a dítětem, mezi já a ne-já stává základem kulturní zkušenosti člověka, potenciálním prostorem pro jeho tvůrčí aktivity a žití samé. Teorii přechodových objektů a přechodových jevů rozšiřuje o zamyšlení nad tvořivostí, skrytou rivalitou mužského a ženského prvku v osobnosti a pojetí kultury v širším slova smyslu. Teoretické koncepty jsou dokreslovány příklady z autorovy terapeutické praxe s dětmi i dospělými klienty. Doslov MUDr. Vladimír Vavrda. Donald Woods Winnicott byl britský psychoanalytik a pediatr, významný představitel Britské školy objektních vztahů.

Aktuality

Ahoj školko! Já už se těším do školy!

Podpořte nadšení vašeho budoucího prvňáčka a pojďte si „hrát jinak“. Nabízíme vám soubor kopírovatelných pracovních listů, který byl vytvořen pro pětileté a starší děti. Je určen pedagogům, rodičům a prarodičům předškolních dětí, kteří chtějí podpořit rozvoj dítěte a následně jeho úspěšný vstup do základní školy. Publikace je novinkou v oblíbené řadě Šimonovy pracovní listy 26 s podtitulem Už se těším do školy.

TEST – Jak poznáte sebeuklidňování jídlem?

Když si potřebujeme ulevit, uvolnit se a zklidnit si nervy, sebeuklidňujeme se. Někdo surfuje po internetu, jiný se dívá na seriály v televizi. Co když ale emoční neklid zajídáme?  

Soutěž

V červnu jsme soutěžili o knihu Mediální mámy, digitální tátové plnou rad o internetu, které na internetu nenajdete. Další soutěž proběhne opět na začátku července.

Jak se správně rozhodovat vás naučí Kniha rozhodnutí

Pokud máte problémy s rozhodováním - a to nejen u důležitých úsudků, které mohou přinést zásadní životní změnu, ale i ve všedním životě, třeba při nákupech, výběru hudby, v práci nebo v restauraci - je tato kniha přesně pro vás. Naleznete v ní 50 graficky znázorněných modelů, které vám pomohou nalézt na vaše otázky podnětné odpovědi.

Muž, který nemohl přestat a napsal o tom knihu

Devět z deseti lidí má občas vtíravé myšlenky, které vnímají jako šokující, nepřiměřené anebo děsivé. Například myšlenky na skok z vysoko položeného místa, skok pod přijíždějící vlak nebo skok z lodi do moře. Právě taková nutkání musel z hlavy zahánět sir Winston Churchill a dnes již víme, že se mu to podařilo. Ale co se stane, když se takové myšlenky potlačit nedaří?

Ediční plán 2018-1 je tady!

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru