Knižní novinky

Shalit, Erel

Komplexy

Komplex, jako pojítko mezi vědomým já a archetypy, přebývá v našem nevědomí. Pokud je odštěpený, nepřístupný vědomí, může být autonomní, nezávislý na egu a může výrazně ovlivňovat naše jednání bez naší kontroly. Porozumět vlastním komplexům znamená rozpoznat jejich archetypální jádro, shluky životních zkušeností, které se kolem něj utvářejí, a emoční tón, jenž je rozpoznatelným pojítkem těchto zkušeností. Z praktického hlediska to znamená porozumět spojení mezi archetypálními silami, které tvoří naši nevědomou lidskou podstatu, a osobními životními zkušenostmi, které utvářejí naše individuální vnímání této energie. Naše bytostné Já, stejně jako vědomé já je vždy doprovázeno stínem, v němž přebývají odštěpené (vytěsněné, potlačené) komplexy. S tím, jak se odvíjí dialog vědomého já s nevědomím, dochází k integraci komplexů do já a hranice já se stávají pružnějšími. Autor srozumitelně rekapituluje vývoj pojmu od Freuda, Junga, Adlera až k současným pojetím, objasňuje podstatu konceptu a dokresluje svá pozorování s použitím citací z prací svých předchůdců, beletrie a své klinické praxe při práci se sny. Erel Shalit je izraelský jungiánský analytik, autor mnoha knih jugiánské orientace (česky: Cyklus života, Portál 2017).

Aktuality

Jedinečná výstava obrazů Jungových pacientů. Škoda, že až v Curychu.

Jungův institut v Curychu slaví 24. dubna 70. výročí. A slaví ojedinělým způsobem. V Museum Lagerhaus se otevřela širokému publiku poprvé sbírka obrazů Jungových pacientů a pacientek. Nevšední obrazy vznikaly jako součást terapeutického procesu a mají v sobě archetypální sílu. Posuďte sami.

Dítě s dyskalkulií ve škole – novinka nejen pro pedagogy

Dyskalkulií trpí podle průzkumu 5–6 % dětí. Autorky knihy vysvětlují podstatu problému a nabízejí tipy, jak dětem se specifickou poruchou počítání pomoci. V knize najdeme vzorové úlohy a také doporučení různých strategií, které mohou být v práci s dětmi s touto poruchou užitečné.

Jak pomáhat druhým, ale nevyčerpat se tím? Poradí kniha Citlivý pomocník

kniha Citlivý pomocník od Ilse Sand je určena vysoce citlivým lidem nejen v pomáhajících profesích, ale i těm, kteří mají tendenci pomáhat druhým i v soukromí.

Soustředěná pozornost se stává nedostatkovým zbožím - a proto: Nenechte se vyrušit!

Jedním z příznaků dnešní doby je ohromný boom všeho možného: například také nejrůznějších podnětů a rušivých vlivů v našem každodenním životě. Následkem toho máme problémy se pořádně soustředit, neustále nás něco ruší a v důsledku jsme stále ve stresu. Proto právník a kouč Marco Münchhausen přichází s touto knihou, kde dává praktické tipy a rady, jak se uchránit před chaotickou roztržitostí a soustředěněji fungovat v každodenním životě.

Komplexy od Freuda po dnešek

Autor knihy Komplexy, izraelský jungiánský analytik Erel Shalit, srozumitelně rekapituluje vývoj pojmu komplex od Freuda, Junga a Adlera až po současná pojetí, objasňuje podstatu konceptu a doplňuje svá pozorování z vlastní klinické praxe při práci se sny.

Ediční plán 2018-1 je tady!

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru