Knižní novinky

Winnicott, Donald W.

Hraní a realita

Jaké má tvořivost kořeny a jak je můžeme rozvíjet, ať už v sobě nebo ve druhých? Kniha odpovídá nejen na tyto otázky, ale věnuje se základním tématům individuálního já a jeho vztahu s vnějším světem. Po představení teorie přechodového objektu a přechodových jevů Winnicott líčí, jak se v podpůrném prostředí při dostatečně dobré péči matky či mateřské postavy rozvíjí vědomí vlastního já, jeho vymezení vůči vnějšímu světu a co se odehrává v prostoru mezi vnitřní subjektivní a vnější objektivně vnímanou realitou. Zabývá se i situacemi, kdy dochází k narušení tohoto vývoje. Významná z hlediska vývoje psychoanalytické teorie je kapitola o použití objektu, tedy nejen o způsobu, jakým se subjekt k objektu vztahuje, ale jak ho používá a co toto používání umožňuje či co mu brání. Pokračuje tím, jak se prostor mezi matkou a dítětem, mezi já a ne-já stává základem kulturní zkušenosti člověka, potenciálním prostorem pro jeho tvůrčí aktivity a žití samé. Teorii přechodových objektů a přechodových jevů rozšiřuje o zamyšlení nad tvořivostí, skrytou rivalitou mužského a ženského prvku v osobnosti a pojetí kultury v širším slova smyslu. Teoretické koncepty jsou dokreslovány příklady z autorovy terapeutické praxe s dětmi i dospělými klienty. Doslov MUDr. Vladimír Vavrda. Donald Woods Winnicott byl britský psychoanalytik a pediatr, významný představitel Britské školy objektních vztahů.

Aktuality

Lidé plánují, Báh se směje. Odlehčeně o spiritualitě od newyorské rabínky.

Ne vždy vše dopadne podle našich plánů a představ - vlastně asi vždy se realita více či méně od našich plánů liší. Umět se s tím, že se život nevyvíjí podle našich představ, je proto velmi zásadní dovedností. Newyorská rabínka Sherre Hirsch v této knize představuje deset kroků, které vám mohou pomoci posunout se k pravdivému životu, nalézt vlastní cestu k Bohu a nacházet obecný smysl v životních událostech - i když to nejsou události, které jsme si naplánovali.

Mohou neurovědci číst naše myšlenky?

Funkční magnetická rezonance (fMRI) v posledních desetiletích umožnila získat ohromné množství poznatků o fungování a vývoji lidského mozku. Co všechno už dnes vědci o lidském mozku vědí a co vše umí? To vám čtivou formou poví kniha Mohou neurovědci číst naše myšlenky?

Hraní a realita od Donalda W. Winnicotta rozšiřuje řadu Klasici

Základní práce jednoho z nejvýznamnějších psychoanalytiků Donalda W. Winnicotta pojednává - mimo jiné - o teorii přechodového objektu a přechodových jevů, jež hrají významnou roli v utváření osobnosti a jejího vztahu k sobě a ke světu.

TEST: Vykazuje vaše matka příznaky narcismu?

Mateřství je ve většině kultur posvátná instituce, a proto se o ní obecně nemluví negativně. Co když ale vaše matka byla narcistní? Ujistěte se v našem testu, nakolik byl vztah s ní negativně ovlivněn narcistickými příznaky.

Arteterapie v souvislostech - nová odborná publikace v naší řadě Studium

Komplexní a na aktuálních poznatcích založená kniha Marie Gabriely Lhotové a Evžena Perouta přináší podrobný popis způsobů práce s výtvarnou tvorbou vycházející z teorie projektivně-intervenční arteterapie. Poukazuje také na užší vazby arteterapie na obecnější psychologické a psychoterapeutické poznatky, zejména z oblasti vývojové a klinické psychologie.

Ediční plán 2018-1 je tady!

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru