Knižní novinky

Košek Bartošová, Iva; Křováčková, Blanka

ŠPL 26 - Už se těším do školy

Pracovní listy obsahují soubor zábavných úkolů pro děti ve věku 5–7 let. Jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Témata se vztahují k ročním obdobím a k vybraným svátkům naší kultury. Nabízená cvičení jsou zaměřena především na rozvíjení grafomotorických dovedností dítěte, pravolevé orientace, časových a prostorových představ, zrakového, sluchového vnímání. Rozvíjeny jsou také základní matematické představy, paměť a slovní zásoba dítěte. Součástí pracovních listů je metodický návod, který, především rodičům, ozřejmí problematiku související s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky. Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D., vystudovala učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Na Univerzitě Hradec Králové působí jako odborná asistentka Ústavu primární a preprimární edukace. Učila v malotřídní škole s dětmi obtížně vychovatelnými. PhDr. Blanka Křováčková vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Působila jako psycholožka v diagnostickém ústavu a v PPP, nyní je akademickou pracovnicí Univerzity Hradec Králové. Obě autorky publikovaly řadu odborných článků a podílely se mimo jiné na projektu týkajícím se přípravných tříd. V nakladatelství Portál společně vydaly knihu Už brzy půjdu do školy.

Aktuality

Jaké taje skrývají olivové háje? Rozhovor s Danielou Krolupperovou

Přinášíme vám rozhovor s Danielou Krolupperovou, jejíž nejnovější knihu, pohádkový příběh Taje olivového háje, jsme vydali v květnu.

TEST: Jste autentický/á a opravdu sám/sama sebou?

Čím více jsme schopni být sami sebou, tím budeme šťastnější. A čím jsme šťastnější, tím více přispíváme k zlepšování těch, kteří nás obklopují. Když se ovšem náš potenciál nenaplňuje, stáváme se stále nešťastnějšími, narušenějšími a hůře fungujeme a větší měrou přispíváme k destruktivním silám světa.

Pět pozitivních pravidel, jak vychovávat naše děti v „digitálním světě"

Převzato z knihy psycholožky Yaldy T. Uhls Mediální mámy a digitální tátové.

Knihy pro (d)uši

Rádi byste si přečetli novinku z Portálu, ale nemůžete si najít čas a klid na čtení? Trávíte hodně času za volantem a nudí vás poslouchat zaměnitelné rozhlasové stanice? Nebo chcete smysluplně využít pobyt v MHD nejen k přepravě z bodu A do bodu B? A nebo na ta písmenka už pořádně nevidíte?

Ahoj školko! Já už se těším do školy!

Podpořte nadšení vašeho budoucího prvňáčka a pojďte si „hrát jinak“. Nabízíme vám soubor kopírovatelných pracovních listů, který byl vytvořen pro pětileté a starší děti. Je určen pedagogům, rodičům a prarodičům předškolních dětí, kteří chtějí podpořit rozvoj dítěte a následně jeho úspěšný vstup do základní školy. Publikace je novinkou v oblíbené řadě Šimonovy pracovní listy 26 s podtitulem Už se těším do školy.

Ediční plán 2018-1 je tady!

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru