Knižní novinky

Škaloudová, Renata

Rohlík, auto, dům

Rozvoj řeči je velmi důležitý pro to, aby se dítě zapojilo do společnosti. Ve dvanácti kapitolách, které jsou uvozeny pohádkou, na níž navazují aktivity proložené básničkami a hrami se slovy, autorka dětem a jejich rodičům i učitelům nabízí dostatek podnětů k rozvoji slovní zásoby i plynulosti a bohatosti řeči. Dítě si během každé kapitoly osvojí přibližně dva až čtyři pojmy. Kniha je určena pro společnou práci rodičů či pedagogů s dětmi, které mají narušenou komunikační schopnost, ale lze ji využít i jako podpůrný materiál pro děti s běžným vývojem řeči. PhDr. Renata Škaloudová má za sebou třicetiletou speciálněpedagogickou praxi. Působí jako školská logopedka, zaměřuje se na rozvoj řeči dětí s různými typy postižení, využívání alternativních a augmentativních forem komunikace. Má bohatou lektorskou i publikační činnost.

Aktuality

Pověz mi... aneb jak vést profesionální rozhovor s dětmi?

Pověz mi... je nová publikace pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět dětem. Jak se dětí ptát? Jak s nimi hovořit o jejich světě? Jak zjistit, co si děti opravdu myslí a co prožívají, aniž bychom jimi manipulovali? Publikace je pro terapeuty, sociální pracovníky, učitele, právníky, policisty, studenty těchto oborů, výzkumníky i rodiče, kteří chtějí dětem lépe porozumět. Je lehce srozumitelná a oživená příklady, přehledy základních myšlenek a cvičeními. Autorka v knize podrobně popisuje techniky a postupy, které můžeme využít, samozřejmě s přihlédnutím k věku dítěte.

Každý rok ze stoleté historie republiky dětem představí naše nová kniha

Co zajímavého se stalo v roce třeba 1923? Anebo 1968? A kdo a kdy vymyslel třeba pexeso, vynalezl Sunar nebo kontaktní čočky? Toto a mnohem více se děti dozvědí, když se vydají s naší novou knihou Po stopách stoleté dámy - totiž naší republiky!

Rohlík, auto, dům

Nový pracovní sešit Rohlík, auto, dům od logopedky Renaty Škaloudové je určen především rodičům dětí nejen s narušenou komunikační schopností či opožděným vývojem řeči, ale i s lehkým mentálním postižením, s ADHD nebo s odlišným mateřským jazykem.

Během půstu můžete meditovat s knihou Plátno z Turína

Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie. Ačkoli je jeho pravost stále nejasná, jeho spirituální působnost je nezpochybnitelná. V češtině vychází první kniha, která reflektuje a rozvíjí duchovní rozměr Turínského plátna

100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí u dětí od 8 do 12 let

Hry do školy i na tábory, do rodin i do skupin, které nejen pobaví, ale také pomohou dětem mladšího školního věku k rozvoji sebeúcty, sebeuvědomování a sebedůvěry.

Ediční plán 2018-1 je tady!

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru