Pedagogické semináře

Metodika práce s orffovskými nástroji

NOVINKA
01.10.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD.

V průběhu semináře se seznámíte s rytmickými orffovskými nástroji. Bude vám představena doporučovaná technika hry i hravé aktivity vedoucí děti k motivovanému a citlivému přístupu k uplatňování, k rozvoji jejich motorických dovedností a souběžně tak k jejich hudebnímu vývoji. Důraz bude kladen na propojení hudební výchovy s dalšími hudebními činnostmi, skupinovou spolupráci, zapojení hlasu a rozvoj pohybových dovedností. Do hravých aktivit zapojíte elementární způsob hry na melodické nástroje. Představíte si specifika orffovských nástrojů a opět si procvičíte správnou techniku hry, včetně aktivit pro uvolněné držení paliček.


PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD.

Pedagog, sbormistryně, působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Je předsedkyní a lektorkou Společnosti pro hudební výchovy ČR i lektorkou a místopředsedkyní České Orffovy společnosti. Vede semináře pro učitele MŠ a ZŠ. Je sbormistryní úspěšného dětského pěveckého sboru Jiřičky, který založila a vede od roku 2004.