Pedagogické semináře

Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ

06.03.2019, 9-14 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Eva Svobodová

Seminář vám nabídne několik postupů, jak přirozeně společně s dětmi vytvořit pravidla pro pohodové a bezpečné soužití ve třídě MŠ. Ujasníte si pojmy - pravidla, návyky, řád, jejich rozlišení a využití v praxi, demokratický výchovný styl a jeho znaky, potřeba bezpečí atd. Jakých chyb se při tvorbě pravidel vyvarovat? Kdy a jak pravidla fungují v praxi? Získané teoretické poznatky a jejich funkčnost si ověříte při komentovaném videozáznamu praktické ukázky z MŠ.


Mgr. Eva Svobodová

Vyučuje na PedF JČU v Českých Budějovicích, obor učitelství pro MŠ, vede se studenty pedagogické praxe, publikovala několik odborných článků v časopise Informatorium (téma evaluace v MŠ či práce s Rámcově vzdělávacím programem). Je lektorkou odborných seminářů. V Portále vyšla její kniha Vzdělávání v mateřské škole, je také spoluautorkou knihy Metody dramatické výchovy v mateřské školeDo školky za zvířátky (2012) a Osobnost předškolního pedagoga (2017).