Pedagogické semináře

FIE (Feuersteinova metoda) jako efektivní nástroj rozvoje potenciálu dítěte v MŠ

NOVINKA
24.05.2023, 9-16 hodin 1250 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. et Mgr. Vendula Jašková Ph.D.
Obsazeno

Účastníci se dozvědí informace o vzniku programu Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE a dále o osobnosti zakladatele této metody,  Reuvena Feursteina.  V samostatném bloku proberou základní principy a východiska přístupu – strukturálně kognitivní modifikovatelnost (SCM), zkušenost zprostředkovaného učení (MLE) a kognitivní funkce. V posledním bloku semináře budou účastníci seznámeni s praktickým využitím poznatků z konceptu R. Feuersteina v praxi v mateřských školách. 

akreditace č.j. MSMT v jednání


Mgr. et Mgr. Vendula Jašková Ph.D.

Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň – specializace – speciální pedagogika OU, Sociální pedagogiku MU, speciální pedagogiku MU (Ph.D.). V roce 2017 absolvovala trenérský kurz FIE standard v Kodani. Lektorka má oprávnění k lektorské činnosti pro práci s programem Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Toto oprávnění získala absolvováním sedmi speciálních kurzů pořádaných The International Centre for the Enhancement of Learning Potencial v Jeruzalémě v Izraeli nebo v centru Cogito.