Pedagogické semináře

Komunikace s rodiči v náročných situacích I.

24.09.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Obsazeno

V úvodu semináře si představíte jednotlivé výchovné přístupy a styly s ohledem na fakt, jak daný výchovný styl může ovlivnit očekávání rodiče od učitele. Následně se budete věnovat představení typologií rodičů dle vztahu k mateřské škole. Jednotlivé skupiny rodičů a jejich očekávání od mateřské školy budou ilustrovány konkrétními příklady.

Další blok bude věnován problematice vedení rozhovoru. Účastníci si zkusí konkrétní přístupy a postupy efektivní komunikace, které mohou pomoci při problémové situaci. Naučíte se konkrétní postupy, jak se vyhnout konfliktu a jak efektivně pracovat s emocemi učitele i rodiče.

Poslední výukový blok se zaměří na kazuistiku, na které budete konkrétně ilustrovat možná rizika komunikace s rodiči.

Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním pedagogům, kteří v každodenním životě komunikují s rodiči svých dětí a žáků.


Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Vystudovala PedF Univerzity Karlovy, obor psychologie a speciální pedagogika, následně získala doktorát v oboru pedagogická psychologie. Absolvovala výcvik krizové intervence a psychoterapeutický výcvik. Působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK, školní psycholožka a poradenská psycholožka v Akademické poradně PedF UK. Na svém kontě má bohatou publikační činnost.