Pedagogické semináře

Vytváření podmínek pro individualizaci v MŠ

11.05.2023, 9-14 hodin 1000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

Seminář reaguje na aktuální pojetí předškolního vzdělávání v respektování osobnosti dítěte předškolního věku a naplňování jeho potřeb. Zaměřuje se na vytváření podmínek a strategií, jak porozumět individualizaci v MŠ v návaznosti na RVP PV. Zabývá se zjišťováním učebních typů a stylů na konkrétních příkladech a vlastní zkušenosti. Nabízí vyzkoušet si plánování obsahu předškolního vzdělávání se záměrem uplatňovat individualizaci ve třídě MŠ. Vybrané aktivity, metody a zásady individualizovaného předškolního vzdělávání podpoří videozáznam a náměty s ukázkami her, které povedou k společné diskusi, inspiraci a předávání zkušeností. Několik skupinových aktivit si vyzkoušíte přímo na semináři.


akreditace MSMT č.j. 31118/2020-2-811

z ohlasů účastnic:
... Výborně, skvěle zpracované a vysvětlené téma. Paní lektorka je báječná a ví, co a proč říká, vše mělo význam...
...Praktické nácviky situací, sympatický přístup lektorky...
... Líbilo se mi rozdělení rolí do skupin. Nové zajímavé poznatky, dobře aplikovatelné v praxi...


PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v Ústavu primární a preprimární edukace, je garantem pedagogické praxe v oboru Učitelství pro MŠ a oboru Pedagogika předškolního věku, přednáší předměty spojené s předškolní pedagogikou, didaktikou předškolního vzdělávání a dramatickou výchovou. Dříve pracovala jako učitelka MŠ, školní inspektorka a metodička předškolního vzdělávání v Trnavě, byla iniciátorkou vzniku vysokoškolského studia oboru předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v roce 1997. Jako spoluautorka se podílela na několika odborných publikacích, přispívá do odborných časopisů.