Pedagogické semináře

Dívej se, tvoř a povídej

23.04.2019, 9-15.30 hodin 1 000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Vladimíra Slavíková

Seminář vám objasní principy a cíle artefiletiky. Jedná se o specifické pojetí výtvarné výchovy, které je zaměřeno na sebepoznávání a na rozvíjení sociálních a emočních dispozic dětí s oporou ve výtvarném zážitku. Vyzkoušíte si hlavní artefiletické metody, formy a výtvarné hodnocení. Dozvíte se, které stránky artefiletiky mohou přinášet obtíže a jak je překonávat. Praktická část vám nabídne konkrétní ukázky prožitkového učení, metodické poznatky pro pedagogické vedení artefiletických aktivit s dětmi předškolního věku, propojení artefiletiky s RVP. Obsah semináře je tematicky přizpůsoben ročnímu období a s ním spojeným tradičním aktivitám.


PaedDr. Vladimíra Slavíková

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, je ředitelkou MŠ v Příbrami. Zabývá se artefiletikou, kterou aplikuje s dětmi v MŠ již od roku 1996, kdy zpracovala první celoroční projekt pro svou školu „Výtvarné čarování“. Je autorkou knih Výtvarné čarování, Dívej se, tvoř a povídej (Portál 2007) a Putování starými pověstmi českými (Portál 2014).