Pedagogické semináře

Kooperativní činnosti v mateřské škole

NOVINKA
29.11.2024, 9-12 hodin 1000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Ondřej Koželuh

Na semináři získáte komplexní přehled o efektivním využívání kooperativních aktivit v předškolním vzdělávání. Seminář je navržen tak, aby si účastníci mohli prakticky vyzkoušet ( ve dvojicích, trojicích a čtveřicích) a zažít různé formy kooperativních činností, které lze implementovat v mateřské škole. Každá reálná aktivita bude doplněna odpovídající teorií, což umožní účastníkům získat hluboké porozumění a dovednosti potřebné pro efektivní kooperaci ve třídě. Tento seminář je ideální pro učitele mateřských škol, kteří chtějí obohatit své pedagogické metody a přispět k lepšímu fungování svých tříd.


Mgr. Ondřej Koželuh

Vystudoval Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor angličtina a dějepis na ZČU v Plzni. Pracoval 5 let jako učitel v mateřské škole, 3 roky působil jako odborný asistent na ZČU, kde se věnoval postgraduální přípravě budoucích učitelů MŠ. V nakladatelství Portál mu vyšly tituly Učitelem ve školce,  Děti a senioři a Den v mateřské škole.