Pedagogické semináře

Rozvoj grafomotoriky s hudebními činnostmi aneb Kreslíme lehce, zpíváme tence

20.10.2023, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Na semináři se seznámíte s výhodami úzkého propojení grafomotorických a  hudebních činností podle principů Metody dobrého startu. Kromě ujasnění si nezbytných teoretických informací z oblasti psychomotoriky, grafomotoriky a hudební výchovy dětí předškolního věku si vyzkoušíte hry s manipulačními pastelkami, navození sluchové pozornosti při grafomotorické aktivitě, uvolňovací cviky při hudbě a podle hudby a v neposlední řadě i nácvik koordinace oko-ucho-ruka se zvyšující se náročností.

Pomůcky: pracovní sešit Kreslíme lehce, zpíváme tence, která bude k zakoupení s 20% slevou v den konání semináře v knihkupectví Portálu v Klapkově ul.; další pomůcky budou upřesněny týden před konáním semináře

akreditace MSMT č.j. 27762/2021-2-913

z ohlasů účastnic:
... Krásná prezentace a lehké osvojení knihy Kreslíme lehce, zpíváme tence...
... Jsem nadšená, hudební výchova není moje silná stránka, ale tohle jsem si zamilovala...
...Paní lektorka mluví velmi příjemným a  klidným hlasem. S obsahem svojí knihy dokázala skvěle seznámit i paní učitelky, které si v oblasti hudební a grafomotoriky moc nevěří...


Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Vystudovala speciální pedagogiku, hudební teorii a pedagogiku na PedF UK v Praze, kde se zaměřila na téma Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí a Hudební činnosti v logopedické prevenci. Pracuje mj. jako učitelka a speciální pedagožka v Církevní MŠ Laura, v současné době přednáší na Katedře hudební výchovy PedF UK předměty spojené s hudební a hlasovou výchovou, vede reflexivní praxe z HV se studenty oboru učitelství v MŠ. Věnuje se lektorské i publikační činnosti, je autorkou knihy Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování (PedF UK, Praha 2015), V Portále vyšla na jaře 2018 publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko k semináři Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků. Na jaře 2019 na ni autorka volně navázala pracovním sešitem Třída zpívá í-á, í-á - hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování.