Pedagogické semináře

Formativní hodnocení dětí předškolního věku

Praktický seminář - propojení artefiletiky a hodnocení dětí mezi sebou
05.02.2019, 9-14 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Vladimíra Slavíková

Seminář vám nabídne teoretické i praktické poznatky v oblasti hodnocení obecně a seznámí vás s formativním hodnocením v mateřské škole a jeho využitím v praxi. V úvodní části si ujasníte termín hodnocení v souvislostech výchovy a vzdělávání s vysvětlením základních nároků na hodnocení, má-li podporovat cíle výchovy a vzdělávání. Seznámíte se s formativním hodnocením jako s výchovným prostředkem podporujícím učení a směřujícím k autonomnímu hodnocení. Dozvíte se, která hodnotící kritéria mohou být analytickou oporou formativního hodnocení a která měřítkem k dosažení kompetencí, a jak v praxi využít jednotlivých funkcí hodnocení.
Ve druhé části semináře lektorka doplní teoretické poznatky o formativním hodnocení praktickými ukázkami (fotodokumentace, videozáznamy, vlastní zapojení do některých aktivit s praktickým využitím vlastního hodnocení), rozborem ukázek a diskuzí nad konkrétními dotazy účastníků.


PaedDr. Vladimíra Slavíková

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, je ředitelkou MŠ v Příbrami. Zabývá se artefiletikou, kterou aplikuje s dětmi v MŠ již od roku 1996, kdy zpracovala první celoroční projekt pro svou školu „Výtvarné čarování“. Je autorkou knih Výtvarné čarování, Dívej se, tvoř a povídej (Portál 2007) a Putování starými pověstmi českými (Portál 2014).