Pedagogické semináře

Hry s padákem, stuhami a šátky

25.09.2024, 9 - 13.00 hod 1050 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Vladimíra Ottomanská

V průběhu semináře se účastníci seznámí s různými pohybovými dovednostmi ve spojení s netradičními pomůckami – padákem, stuhami a šátky. Vyzkouší si pomůcky k vytvoření zajímavých efektů (kopule, vlny, „mexická vlna“ apod.). Padák využijí k pohybovým hrám (Myšičko, myš; Lvice v Africe; Zajíc v zelí), ve spojení s hudbou (Koulelo se, koulelo; Pásla ovečky; Prší, prší, Travička zelená, apod.). Naučí se pohybové hry, které u dětí rozvíjejí prosociální dovednosti, dále budou mít možnost vyzkoušet si cvičení a hry na rozvoj rychlostně-reakčních schopností, obratnosti, prostorové orientace a koordinace pohybů. Na semináři si také účastníci ukáží zajímavé kombinování pomůcek: padák a míčky nebo balónky (koulení a nadhazování míče, umístění míčku do středového otvoru apod.)

Pomůcky: pohodlný oděv a obuv (přezutí) na pohybové aktivity


Mgr. Vladimíra Ottomanská

Vystudovala SPgŠ a učitelství TV na FTV UK. Pracovala jako učitelka MŠ a 1. stupně ZŠ. V roce 2007 založila Baby club Ottománek, s.r.o., v Černošicích, jehož součástí je mj. MŠ, v níž je ředitelkou. Při práci s dětmi se zaměřuje na relaxační prvky, psychorelaxační techniky a rovnovážná cvičení jako podporu správného psychomotorického vývoje dětí, prevenci dyspraxie a jiných počínajících poruch učení. V Portále vyšly její knihy Když se řekne Rozcvička (2019), Rok stromů - celoroční program pro MŠ (2020), Svět objevů a vynálezů (2022), Co napoví stromoví (2022) a Když se řekne Rozcvička 2 (2023).