Pedagogické semináře

Hry s padákem, stuhami a šátky

19.02.2019, 8.30-13 hod 750 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Eva Hurdová

V průběhu semináře si zahrajeme řadu her z publikace Hrajeme si s padákem. Jedná se především o hry s netradičním náčiním – padákem (chůze, běh, vytváření kopule, vln, posílání míčů), využití nafukovacích balónků, využití padáku i ve spojení se zpěvem. Hry Zajíci v zelí, Myšky, Prší, prší...Zahrajeme si i jednu z pohádek. Dále využijeme ke hrám stuhy a šátky (Vycházky neoddělitelných, Seber stužku, Obr a víla, Princezna a černokněžník, Motýli…).Zaměřeno nejen na pohybový rozvoj a rozvoj hudebnosti, ale také na komplexní rozvoj dětské osobnosti.
Pomůcky: pohodlný oděv a obuv (přezutí) na pohybové aktivity


Eva Hurdová

Dříve pracovala jako učitelka, později ředitelka MŠ a metodička předškolní výchovy v Pedagogickém centru Praha. V současné době se věnuje lektorské činnosti, vede hudebně pohybové semináře, je spoluautorkou několika knih pro učitelky MŠ, v Portále vyšla její kniha Hrajeme si s padákem a jako spoluautorka se podílela na knize Hrajeme si ve školce (2013). Metodickým úvodem pro pedagogy doplnila také knihu Písnička jako dárek(2017).