Pedagogické semináře

Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybku

přesunuto z 24.5.2021
25.10.2021, 9-14 hodin 850 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Cílem tohoto semináře je rozvinout kompetence pedagogů mateřských škol či vychovatelů dětských skupin v reakci na emoce dítěte. Představíme vám metodu PŘEHOĎTE VÝHYBKU a její čtyři kroky, které učí dítě seberegulaci. Nabídneme vám způsoby, jak reagovat převážně na pláč nebo vztek dítěte tak, aby se posílily vlastní kompetence dítěte ke zvládání emocí. Rozborem videoukázek z praxe rozšíříme spektrum nápadů, jak řešit různé emocionálně vypjaté situace. V závěrečné praktické části si vyzkoušíte několik modelových situací.
Tuto metodu představuje kniha Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ (Portál 2016).

akreditace č.j.: MSMT -33743/2019-3-1119


PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Dlouhodobě se zabývá sociální a vývojovou psychologií, věnuje se výzkumu vývoje psychické odolnosti dětí, je řešitelkou a spoluřešitelkou projektů na téma Vývoj self-efficacy a Psychosociální intervence. Působila na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v současnosti spolupracuje jako psycholog s Policií ČR na krizové intervenci. Je autorkou mnoha článků v odborných českých i zahraničních časopisech a několika publikací např. Psychická odolnost předškolního dítěte (Grada). Napsala předmluvu ke knize Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ (Portál 2016).