Pedagogické semináře

Emoce předškolního dítěte, aneb přehoďte výhybku

21.05.2019, 9-14 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
Obsazeno

Cílem tohoto semináře je rozvinout kompetence pedagogů mateřských škol či vychovatelů dětských skupin v reakci na emoce dítěte. Představíme vám metodu PŘEHOĎTE VÝHYBKU a její čtyři kroky, které učí dítě seberegulaci. Nabídneme vám způsoby, jak reagovat převážně na pláč nebo vztek dítěte tak, aby se posílily vlastní kompetence dítěte ke zvládání emocí. Rozborem videoukázek z praxe rozšíříme spektrum nápadů, jak řešit různé emocionálně vypjaté situace. V závěrečné praktické části si vyzkoušíte několik modelových situací.
Tuto metodu představuje kniha Komunikace v problémových situací s dítětem v MŠ (Portál 2016).


PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Působí na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se sociální a vývojovou psychologií, věnuje se výzkumu vývoje psychické odolnosti dětí, je řešitelkou a spoluřešitelkou projektů na téma Vývoj self-efficacy a Psychosociální intervence. Je autorkou mnoha článků v odborných českých i zahraničních časopisech a několika publikací např. Psychická odolnost předškolního dítěte (Grada). Napsala předmluvu k nové knize Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ (Portál 2016).