Pedagogické semináře

Komunikace s rodiči v náročných situacích II.

NOVINKA
08.10.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D., doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Seminář "Komunikace v náročných situacích II" se zaměřuje na rozvoj dovedností efektivní komunikace v náročných situacích.  První blok se věnuje popisné komunikaci, která je klíčová při jednání s rodiči, a spolupráci s podpůrnými institucemi jako pedagogicko-psychologická poradna a OSPOD. Druhý blok zahrnuje duševní hygienu a relaxační techniky, které účastníci aktivně nacvičují, aby se připravili na stresové komunikační situace. Jedná se především o techniky mindfulness, aktivní imaginace a práce s tělem, které vedou k rychlému psychickému uvolnění. Třetí blok pak nabídne soubor kazuistik a prostor pro sdílení vlastních zkušeností. 


Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Vystudovala PedF Univerzity Karlovy, obor psychologie a speciální pedagogika, následně získala doktorát v oboru pedagogická psychologie. Absolvovala výcvik krizové intervence a psychoterapeutický výcvik. Působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK, školní psycholožka a poradenská psycholožka v Akademické poradně PedF UK. Na svém kontě má bohatou publikační činnost. 


doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Vystudovala obor pedagogika-psychologie a jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Titul docenta získala na Trnavské univerzitě v Trnavě. Věnuje se výuce pedagogicko-psychologických disciplín na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vyšší odborné škola Palestra. Má zkušenosti ze soukromé poradenské praxe, působila také jako poradenský psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. Je členkou České pedagogické společnosti, Českomoravské psychologické společnosti a Asociace školních psychologů. Věnuje se také publikační činnosti.