Pedagogické semináře

Jak vytvořit roční projekt v MŠ - "Svět objevů a vynálezů"

18.10.2023, 9-13 hodin 1050 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Vladimíra Ottomanská

Účastníci  se seznámí s literaturou potřebnou k vytvoření ročního projektu „Svět objevů a vynálezů“. Prostřednictvím praktických ukázek si vytvoří metodický zásobník nejrůznějších činností – her, výtvarných a hudebních aktivit, pohybových cvičení, pracovních listů aj. V neposlední řadě se naučí rozpracovat roční projekt  do jednotlivých celků tak, aby byl v souladu s RVP.

akreditace MSMT č.j. 14515/2022-1-575

z ohlasů účastnic
... Vynikající, názorný, praktický a hlavně zábavný seminář...
... Úžasný nápad zpracování ročního plánu, zaměřený na rozvoj rozumových schopností...
... Inspirativní a příjemná lektorka, školení mělo spád. Spoustu nápadů využiji ve své práci...


Mgr. Vladimíra Ottomanská

Vystudovala SPgŠ a učitelství TV na FTV UK. Pracovala jako učitelka MŠ a 1. stupně ZŠ. V roce 2007 založila Baby club Ottománek, s.r.o., v Černošicích, jehož součástí je mj. MŠ, v níž je ředitelkou. Při práci s dětmi se zaměřuje na relaxační prvky, psychorelaxační techniky a rovnovážná cvičení jako podporu správného psychomotorického vývoje dětí, prevenci dyspraxie a jiných počínajících poruch učení. V Portále vyšly její knihy Když se řekne ROZCVIČKA (2019) a  Rok stromů - celoroční program pro MŠ (2020).